Det finns två alternativ till finansiering inom Nordplus junior – mobilitetsfinansiering och finansiering av projekt och nätverk. Vi förklarar skillnaden samt hur utbetalning av beviljade medel går till.

Finansiering av mobilitet

Ni får bidrag för de resor (mobiliteter) som lärare och elever ska göra inom ett projekt. Bidraget är ett fastställt schablonbelopp per resa. Om ni lyckas genomföra  resorna till en lägre kostnad kan ni använda de pengar som blir över till andra aktiviteter som är viktiga för projektet. Till exempel för att täcka kostnader för elevers uppehälle.

Lärare och pedagogisk personal kan dessutom få bidrag för uppehälle under ett utbyte. Även det beviljas som ett fastställt schablonbelopp.

Finansiering av projekt och nätverk

Inom aktiviteterna projekt och nätverk kan ni få stöd för resor och uppehälle för lärare och handledare. Ni kan även få bidrag för att genomföra informationsaktiviteter, sprida resultat, framställa material och för andra kostnader som är relevanta för projektet.

Bidraget från Nordplus kan finansiera maximalt 75 procent av totalkostnaden för ett projekt. Resterande 25 procent får ni själva stå för. Personalens  arbetstid för projektet kan räknas in i er egenfinansiering.

Utbetalning av bidraget

Vi betalar ut 80 procent av det beviljade beloppet i förväg. Det sker inom 45 dagar från det att både ni som sökt och Universitets- och högskolerådet undertecknat ert kontrakt.

För ansökningar som blivit beviljade 15 000 euro eller mindre, betalar vi ut 100 procent av bidraget efter att kontraktet har undertecknats av båda parter.

Efter att projektsamarbetet avslutats, och du som koordinerat projektet lämnat in rapport/utvärdering och ekonomisk redovisning, betalar vi ut resterande belopp (upp till 20 procent).

Mer information

I handboken för Nordplus finns mer information om finansieringen, bidragsnivåer och utbetalning av bidrag, med mera. Du hittar handboken på startsidan för Nordplus junior.