Lyssna

Information för Nordplus junior med anledning av coronapandemin

Information till dig som är projektägare inom Nordplus och som påverkas av restriktioner kopplade till coronavirusets spridning.

Nordplusadministrationen förstår att junior-projekt står inför en svår situation med anledning av coronaviruset. Generellt finns det några möjligheter som ni bör överväga i era projekt:

 • Ni kan skjuta upp aktiviteter/resor. Skicka en begäran till nordplus@uhr.se
 • Ni kan förlänga er projektperiod och genomföra aktiviteterna senare än planerat. Skicka en begäran till nordplus@uhr.se
 • Ni kan ha ett digitalt möte istället för ett fysiskt möte om det känns relevant i relation till de mål som är satta för ert projekt.

Digitala aktiviteter

Vi vill också uppmärksamma er på följande ändringar i riktlinjerna för Nordplus:

 • För mobilitetprojekt: “Digital mobilitet” kommer undantagsvis att godkännas som “faktisk mobilitet”. Ändringen gäller så länge pandemin pågår.
 • För projekt/nätverk: Kostnader kopplade till möten online som ersätter fysiska möten kommer undantagsvis att godkännas. Ändringen gäller så länge pandemin pågår.
 • Projektägare kommer att ha möjlighet att förlänga sin projektperiod för att ha möjlighet att genomföra uppskjutna aktiviteter.

Godkänt bidrag för “digitala aktiviteter” kan användas för direkta kostnader som it-support eller för att köpa behövlig hårdvara och/eller programvara. Det kan också användas för indirekta kostnader som utbildning för deltagare. Godkänt bidrag för “digital implementering” får inte överstiga det beviljade originalbidraget för en given aktivitet.

Detta är ett temporärt undantag från Nordplus allmänna bidragsregler på grund av den exceptionella situation som skapats av covid-19-pandemin och gäller för aktiva projekt/nätverk (2017-2020) så länge pandemin pågår.

Projektnummer

Ange alltid ert projektnummer när ni kontaktar oss!

Om kostnader

Resor ska i möjligaste mån ombokas. Om det inte går - undersök alltid om det finns en försäkring som täcker de omkostnader ni inte kan få tillbaka vid avbokning, till exempel flygskatter.

Force majeure

Om ni måste ställa in en resa och har omkostnader för resor och/eller uppehälle som inte går att få ersättning för, kan ni ansöka om täckning under klausulen för force majeure. Observera att det inte är möjligt för Nordplus att täcka högre kostnader än det bidrag ni redan har beviljats för den inställda aktiviteten (för mobilitetsprojekt är det till exempel lika med schabloner för resa och uppehälle).

Det innebär att om Nordplus godkänner force majeure, kommer faktiska utgifter för resa och uppehälle att täckas (dock högst det schablonbelopp ni beviljats för mobilitetsprojekt). Det finns inga möjligheter för Nordplus att bevilja extra bidrag för en ny resa.

Speciellt för ansökningsomgången 2020

Nordplus junior förlänger projektperioden med 6 månader för 1- och 2-åriga projekt. (Förlängningen gäller inte 3-åriga projekt eftersom de redan nått maxgränsen.) Den förlängda projektperioden gör det möjligt för er att vid behov boka om planerade utbyten. Håll tät kontakt med era partners under planeringen. Ni behöver inte kontakta Nordplus junior om eventuella förändringar av möten och besök inom den förlängda projektperioden.

Projekt som beviljades bidrag för förberedande besök i höstens ansökningsomgång kan genomföra sitt besök under hela 2021.

Ansöka om ersättning

Om ni ansöker om täckning av utgifter med hänvisning till force majeure, måste ni skicka in en formell begäran till nordplus@uhr.se och bifoga mallen för force majeure där ni förklarar situationen:

 • Projektnummer och projektaktivitet
 • Vilken aktivitet/resa blev inställd och varför?
 • Vilka faktiska utgifter har ni haft i samband med den inställda aktiviteten/resan, som inte kan ersättas?

Ni måste dokumentera och spara alla uppgifter som rör era kostnader (flygbiljetter, hotellbokningar etcetera) och er dokumentation måste bevisa att återbetalning inte var möjlig. Ni kommer även att få skriva under ett intyg när ni slutrapporterar som förklarar att ni inte kunde få kostnaderna ersatta på annat sätt.

Mallar

Template force majeure project/network action (word)

Template force majeure mobility (word)

Nordplusadministrationen önskar er lycka till med projekten!

Film: Pandemins påverkan på arbetet inom Nordplus


Susanne Hagström Larsson, programansvarig för Nordplus, berättar och svarar på vanliga frågor.

Reseinformation

Planerar ni att göra en resa till ett annat land finns information om eventuella restriktioner och andra inresekrav på Utrikesdepartementets (UD:s) och svenska ambassadens webbplatser:

UD:s reseinformation på regeringen.se

Svenska ambassadens reseinformation på swedenabroad.se

Kontakta oss

nordplus@uhr.se

Vi jobbar med Nordplus junior:

 • Susanne Hagström Larsson, 010-470 03 78
 • Anneli Lindberg, 010-470 03 79
 • Karin Ericson, 010-470 06 30