Ett kontaktseminarium ger er möjlighet att knyta kontakter och hitta projektpartner att samarbeta med inom Nordplus. Personal inom alla former av utbildning och utbildningsnivåer från de nordiska och baltiska länderna kan delta.