Det kostar inget att delta i ett kontaktseminarium och de skolor, organisationer, företag eller institutioner som beviljats att delta får en ersättning som bidrag till resa och uppehälle.

Hitta projektpartner att samarbeta med

Kontaktseminariet är en möjlighet för Nordplusprogrammets målgrupper inom samtliga delprogram - junior, högre utbildning, vuxen, nordiska språk och horisontal - att hitta projektpartner att samarbeta med. Deltagare från nordiska länder och regioner samt de baltiska länderna bjuds in.

Kostar inget att delta

Det är avgiftsfritt att delta och de skolor, organisationer, företag eller institutioner som beviljats att delta får ersättning som bidrag till resa och uppehälle enligt de maximibelopp som anges i Nordplushandboken. Bidraget avser resa tur och retur med logi för två nätter för en person per organisation.