Genom Nordplus Nordens språk kan er organisation söka bidrag för projekt och aktiviteter som bidrar till att stimulera intresset för nordiska språk och kulturer.

Kontakta oss

Icelandic Center for Research, Rannis på Island är ansvarig för programmet. Har du frågor är det till dem du vänder dig i första hand.

Du når dem på e-post nordplus@rannis.is

Kontaktperson hos oss är Ingrid Gran, e-post: nordplus@uhr.se, telefon 010-470 04 49.

Nordplus logotyp

Nordplus - Nordiska ministerrådets program för samarbete och utbyte inom Norden och Baltikum.