Lyssna

Ansök och rapportera

Det är möjligt att söka till Nordplus Nordens språk en gång per år. Här får du veta mer om ansökningsförfarandet och hur du rapporterar projekt och utbyten inom programmet.

Om ansökan

Sista ansökningsdag 2024 är den 1 februari.

Innan ansökan

Innan ni börjar det konkreta arbetet med ansökan bör du läsa handboken för Nordplusprogrammet. Där finns information om vad en bra ansökan ska innehålla och allmän information om programmet, finansiering och rapportering, med mera.

Så ansöker du

Du ansöker online genom Nordiska ministerrådets ansöknings- och rapporteringssystem Espresso. 

Till Espresso, Nordplus ansöknings- och rapporteringssystem

Besked om beslut

Lista över beviljade ansökningar 2022 (excel-fil)

Rapportering och utvärdering

Du rapporterar utbyten och projekt inom Nordplus Nordens språk genom Nordiska ministerrådets rapporteringsverktyg Espresso.

Senast 30 dagar efter att kontraktsperioden gått ut ska er rapport vara inskickad.

Till Espresso, Nordplus ansöknings- och rapporteringssystem

Kontakta oss

Icelandic Center for Research, Rannis på Island är ansvarig för programmet. Har du frågor är det till dem du vänder dig i första hand.

Du når Rannis på e-post nordplus@rannis.is

Kontaktperson hos oss är Chelsea Long, epost: nordplus@uhr.se, telefon 010-470 06 49