Lyssna

Ansök och rapportera

Det är möjligt att söka bidrag inom Nordplus studiebesök en gång per år. Här förklarar vi närmare hur ansökan och rapportering går till.

Om ansökan

Sista ansökningsdag 2024 är 1 oktober.

Högst fem personer kan delta

Det är möjligt att få bidrag för två till fem personer per deltagarland. Vi beviljar bidrag för rese- och uppehållskostnader.

Högst fem dagars besök

Ett studiebesök kan pågå upp till fem dagar inklusive resdagar. Besöket genomförs hos en av de skolor eller organisationer som deltar.

Besöket pågår vanligtvis två till tre dagar exklusive resdagar.

Innan ansökan

Börja med att läsa handboken för Nordplusprogrammet. Där finns information om vad en bra ansökan ska innehålla och allmän information om programmet, finansiering, bidrag och rapportering med mera.

Så ansöker ni

Ansökan sker online genom Nordiska ministerrådets ansökningssystem Espresso. Ansökan öppnar senast en månad före sista ansökningsdag.

Till Espresso, Nordplus ansöknings- och rapporteringssystem

Besked om beslut

Besked om ansökan beviljas eller inte kommer senast 1 november.

Rapportering och utvärdering

Ni rapporterar studiebesöket genom Nordiska ministerrådets rapporteringsverktyg Espresso. Rapporten ska vara inskickad senast 30 dagar efter att projektperioden gått ut.