Lyssna

Ansök och rapportera

Det är möjligt att söka bidrag till projekt inom Nordplus vuxen en gång per år. Här får du veta mer om ansökningsförfarandet och hur du rapporterar projekt och utbyten inom programmet.

Om ansökan

Sista ansökningsdag 2023 är den 1 februari.

Innan ansökan

Innan ni börjar det konkreta arbetet med ansökan bör du läsa handboken för Nordplusprogrammet. Där finns information om vad en bra ansökan ska innehålla och allmän information om programmet, finansiering och rapportering, med mera.

Så ansöker du

Du ansöker online genom Nordiska ministerrådets ansöknings- och rapporteringssystem Espresso. 

Espresso, Nordplus ansöknings- och rapporteringssystem

Stöd att fylla i ansökan

Här ger vi stöd och tips till dig som ska fylla i ansökan i Espresso:

Stöd för att fylla i ansökan Nordplus vuxen (pdf)

Besked om beslut

Besked om resultatet från ansökningsomgången skickas ut från respektive huvudadministratör av programmet i mitten av juni. Huvudadministratör för Nordplus vuxen är Styrelsen for Forskning og Uddannelse, SFU i Danmark som skickar ut besluten.

Rapportering och utvärdering

Du rapporterar utbyten och projekt inom Nordplus vuxen genom Nordiska ministerrådets rapporteringsverktyg Espresso.

Senast 30 dagar efter att kontraktsperioden gått ut ska er rapport vara inskickad.

Till Espresso, Nordplus ansöknings- och rapporteringssystem

Kontakta oss

Styrelsen for Forskning og Uddannelse, SFU i Danmark är ansvarig för programmet. Har du frågor är det till dem du vänder dig i första hand.

Du når dem på e-post nordplus@ufm.dk

Kontaktperson hos oss är Karin Kaikkonen, e-post: nordplus@uhr.se, telefon 010-470 04 45.