Gå till huvudinnehåll

2018 var det 30 år sedan Nordplus startade. Det har också gått tio år sedan de baltiska länderna blev en del av programmet. Under året har jubileumsfiranden ägt rum på olika håll bland annat i Tallinn och på Stortinget i Oslo.

1988 startade Nordiska ministerrådet ett program för att främja samarbete och utbyte mellan lärosäten i Norden och skapa en nordisk utbildningsgemenskap. Året efter följdes Nordplus högre utbildning av Nordplus junior med syfte att stimulera gymnasieelevers nordiska språkförståelse och samhörighet. Från 2004 har hela skolområdet ingått i målgruppen för Nordplus junior. Samma år tillkom även programdelarna Nordplus vuxen och Nordplus språk (idag Nordplus Nordens språk) och senare kom Nordplus horisontal som ger möjlighet för utbildningsorganisationer på olika nivåer att samarbeta.

Största programmet

Nordplus är Nordiska ministerrådets största program för livslångt lärande. Genom åren har allt större utbildningsnätverk ansökt om allt större summor för att genom Nordplus fördjupa samarbetet med nordiska kollegor. Omkring 80 miljoner danska kronor går årligen till aktiviteter inom programmet för hela utbildningsområdet.  Lagom till programmets tjugoårsjubileum 2008 introducerade Nordiska ministerrådet ett nytt ramverk för Nordplus där också de baltiska staterna ingår. Närmare 7000 personer i Norden och Baltikum deltar i programmet varje år.

Jubileumskulmen i Oslo

2018 firar Nordplus 30 år. Jubileumsåret nådde sin kulmen under Nordiska rådets 70:e session då parlamentariker, ministrar, ambassadörer och inbjudna gäster samlades i Stortingets Vandrehallen i Oslo för att fira ett av det nordiska samarbetets mest framgångsrika program – Nordplus. Från Sverige deltog bland andra Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister, som gladdes åt programmets nya fokusområde ”digitala kompetenser och datalogiskt tänkande: att förbereda elever, studenter och vuxna för ett digitaliserat samhälle”.

- Jag ser verkligen fram emot att höra hur det kan stärka våra utbildningar. Alla - små barn såväl som gymnasister, vuxenstuderande och studenter - ska rustas för ett livslångt lärande där kunskaper om digitalisering är nödvändigt, säger Anna Ekström på Nordiska rådets och Nordiska ministerrådets webbplats norden.org.

Läs mer om firandet i Oslo på det nordiska samarbetets webbplats

Läs mer om Nordplus och jubileet på Nordplusonline