Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region till år 2030. Det är Nordiska ministerrådets nya vision för det nordiska samarbetet och utgångspunkten för Nordplus framöver.

I augusti 2019 kom de nordiska statsministrarna med en förnyad vision för det nordiska samarbetet fram till år 2030. Visionen vilar på de tre benen för hållbar utveckling - det ekologiska, det sociala och det ekonomiska. 

Ett grönt Norden

De nordiska länderna ska tillsammans främja en grön omställning och arbeta för koldioxidneutralitet och en hållbar cirkulär och biobaserad ekonomi.

Ett konkurrenskraftigt Norden

Norden ska främja grön tillväxt, baserad på kunskap, innovation, mobilitet och digital integrering.

Ett socialt hållbart Norden

Norden ska vara en inkluderande, jämställd och sammanhållen region med gemensamma värderingar, ett starkt kulturliv och välfärd.

Mer information om Nordiska ministerrådets nya vision finns på deras webbplats: Till norden.org