Gå till huvudinnehåll

”Digital competences and computational thinking: preparing pupils, students and adults for a digitalized society”. Det är rubriken för Nordplus nya fokusområde för ansökningsomgångarna 2019-2020.

Nordiska ministerrådet har valt ett nytt fokusområde för programmet Nordplus för 2019-2020. Fokusområdet är ett sätt att lyfta in viktiga och aktuella frågor i de projekt som söker bidrag genom programmet.

Varför digitalisering?

- Digitalisering är ett prioriterat område inom både Norden och övriga Europa, säger Susanne Hagström Larsson, handläggare för Nordplus junior. Hela samhället berörs av digitaliseringen och för skolan är det speciellt viktigt eftersom vi i de nordiska läroplanerna har infört, eller är på väg att införa, ämnen med anknytning till digitalisering, till exempel programmering. 

Digitala kompetenser

Fokusområdet omfattar såväl de samhälleliga och demokratiska aspekterna av digitalisering som konkreta digitala kompetenser. Det handlar om förståelse för hur digitalisering påverkar individer och samhälle, användning av digitala verktyg, artificiel intelligens, kodning, digitalt samarbete, kritiskt tänkande och kreativa lösningar.

Också den pedagogiska dimensionen finns med till exempel i att integrera digitalisering i befintliga projekt eller att introducera digitalisering som ett nytt ämne eller i ett ämnesövergripande arbete.

Är det större chans att få ett projekt beviljat om man knyter det till fokusområdet?

- Nej, svarar Susanne Hagström Larsson. Våra fokusområden handlar mer om att vi uppmärksammar och sprider projekt som håller sig inom temat. Vi är alltid öppna för alla sorters projekt.

Mer om digitalisering i läroplanerna

Läs mer om digitaliseringen i de nordiska läroplanerna och hur det har implementeras i rapporten "The Nordic approach to introducing computational thinking and programming in compulsory education".