Att stärka utbildningssamarbeten och förbereda elever, studenter och vuxna för en grönare framtid. Det är fokus för Nordplus under ansökningsomgångarna de närmaste åren.

Två pojkar utomhus i vinterkläder

Nordiska ministerrådet har valt ett nytt fokusområde* för programmet Nordplus för 2021-2022: "Enhancing educational cooperation for a greener future". Det nya fokusområdet är en del av arbetet med en ny nordisk vision "Nordic Vision 2030".

Nordisk vision 2030

I den nya visionen har de nordiska länderna kommit överens om att Norden ska vara den mest hållbara och integrerade regionen i världen år 2030. För att Nordplus ska kunna bidra på bästa sätt har visionen fått avgöra programmets fokus de närmaste fyra åren. 

En grönare framtid

Under 2021-2022 ligger Nordplus fokus på miljön.

- En grönare framtid är ett fokusområde i tiden, säger Susanne Hagström Larsson, programansvarig för Nordplus junior. Miljöproblemen blir mer och mer påtagliga i alla delar av samhället och för med sig både nya möjligheter och utmaningar. I arbetet med att lösa problemen spelar utbildning en viktig roll. Därför efterlyser vi projektansökningar med innovativa idéer kring hur utbildning på alla nivåer kan engagera barn, unga och vuxna i arbetet för en grönare framtid.

Gröna projekt

Biologisk mångfald, klimat, naturresurser, konsumtion och energi är några exempel på teman för projekt inom det nya fokusområdet. Betyder det att chansen att få bidrag för ett projekt är större om man knyter det till en fråga inom miljöområdet?

- Nej, svarar Susanne Hagström Larsson. Våra fokusområden handlar mer om att vi uppmuntrar, uppmärksammar och sprider projekt som håller sig inom temat. Vi är alltid öppna för alla sorters projekt. Det viktigaste är att projekten handlar om de utvecklingsbehov utbildningsorganisationen har. Men när det gäller skolan har vi inom Nordplus junior sett att just natur och klimat och Agenda 2030 är relevanta områden att samarbeta kring.

 

Fotnot

* Ett fokusområde inom Nordplus är ett sätt att lyfta in viktiga och aktuella frågor i de projekt som söker bidrag genom programmet.