Atlas ska främja lärares och skolledares internationella kontakter och stötta utvecklingsarbete som syftar till att förverkliga de mål som anges i skolans läroplaner. Programmet ska också främja yrkesutbildningens utveckling genom att erbjuda elever på gymnasiets yrkesprogram möjlighet att genomföra arbetsplatsförlagd utbildning (APL) i utlandet.

Programmet har fyra delar

Atlas konferens är en möjlighet för lärare och skolledare att utveckla sitt arbete och träffa kollegor från andra länder genom att delta eller medverka vid internationella konferenser utanför EU/EES.

Atlas partnerskap är ett bra sätt att använda internationalisering som ett verktyg för att öka elevernas måluppfyllelse.

Atlas planering är en chans att träffa en samarbetspartner för att lägga grunden för ett fortsatt samarbete genom Atlas partnerskap eller Atlas praktik

Atlas praktik är en väg till arbetsplatsförlagt lärande (APL) i utlandet för att förverkliga läroplanens mål om internationalisering.

Det här kan ni göra

Tillsammans erbjuder Atlas olika programdelar flera vägar till internationella kontakter, utveckling och måluppfyllelse. Samtliga aktiviteter ska utgå från ett utvecklingsbehov du och dina kollegor identifierat och formulerat.

Kompetensutveckling för lärare och skolledare: du kan delta eller medverka vid en internationell konferens eller åka på utbyte för att lära av kollegor i ett annat land. När du kommer hem kan du sprida dina erfarenheter till dina kollegor.

Lärar- och elevutbyten: tillsammans med elever kan du besöka en partnerskola och delta i deras undervisning och vardagsliv. På motsvarande sätt kan ni även ta emot besök.

APL utomlands: elever på gymnasieskolans yrkesprogram eller gymnasiesärskolan samt studerande på yrkesvux kan praktisera på en arbetsplats med koppling till utbildningen.

Förberedelser och planering: har du och dina kollegor en idé och en samarbetspartner kan ni träffas och planera för ett framtida samarbetsprojekt eller en kommande APL-vistelse. Planeringen kan äga rum i Sverige eller utomlands.