Tips på material, metoder och verktyg du kan använda före, under och efter en projektperiod inom Atlas.

Arbeta gärna ämnesövergripande, elevaktivt, verklighetsbaserat, tematiskt och uppdragsbaserat. Ha uppsamlingsmöten med deltagarna ett par gånger under utbytet för att sammanfatta, dela och bearbeta intryck och titta på resultat av projektet och vilka mål ni har nått. Håll erfarenheterna inom gruppen och diskutera vad ni ska berätta när ni kommer hem.

Boktips

Carol Dweck: "Mindset – du blir vad du tänker"

The danger of a single story

Gör övningen "The danger of a single story" med eleverna före och efter utbytet. Använd författaren Chimamanda Ngozi Adichies TED-talk med tillhörande lektionsförslag. Den passar även när det handlar om att ta emot partnerskolan för att diskutera vilken bild som förmedlas.

New York stories eller African Stories

Andra tips på filmer ni kan titta på. Skapa sedan egna filmsnuttar med eleverna från ert partnerland.

Webbplatsen Mindset Works

Brainology for Schools på webbplatsen Mindset Works

Filmbibliotek på webbplatsen Mindset Works ("The power of belief" är ett bra intro)

Arenor för lärande (pdf)
Mikael Wingård, Uppsala universitet

Meeting the others and oneself (pdf)
Åsa Perez-Karlsson, Umeå universitet

Curriculum in the era of global development (pdf)
Beniamin Knutsson, Göteborgs universitet

UD:s app "Resklar"

I appen finns UD:s råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader. Genom checklistan ”Min resa” kan du enkelt förbereda dig. Appen innehåller även information om hälsa och vaccination från 1177 Vårdguiden bidrar och Utrikespolitiska institutets (UI) fakta om länderna.

Resklar på Regeringen.se

Boktips

Jamaica Kincaid: "A small place"
En bra bok för postkoloniala studier. Används av många universitet.

Jared Diamond: "Vete, vapen och virus" (Guns, germs and steel) En sammanfattning av mänsklighetens historia under de senaste 13 000 åren.

Africans Radiator Song to Norway

Support Radi-Aid! på Youtube Googla på Rusty Radiator för fler klipp.

World Values Survey

World Values Survey (WVS) är ett globalt forskarnätverk som från 2012 har sitt sekretariat på Institutet för framtidsstudier i Stockholm. WVS data gör det möjligt att analysera demokratiutvecklingen i världen, människors uppfattning om mänskliga rättigheter, synen på åldrande, ungas plats i samhället, korruption, förtroende visavi samhällets organ och många andra förhållanden av betydelse för våra samhällens framtida utveckling. Googla World Value Survey för fler sidor.

Jonas Stier

Jonas Stier är professor i sociologi och har forskat inom socialpsykologin med fokus på identitetsskapande, gränsöverskridande, kultur och lärande. Det finns många intressanta videoklipp att se på exempelvis YouTube.

Austin’s butterfly

 Om formativ bedömning, exempel från förskola på Youtube 

Forum för levande historia

Övningar för olika årskurser, bland annat simuleringar på Forum för levande historia.