Praktikantprogrammet ger unga svenskar som är intresserade av utvecklingsfrågor möjlighet att höja sin internationella kompetens på plats i ett låg- eller medelinkomstland och stärker samtidigt partnerskapet mellan svenska och utländska organisationer. Programmet är en del av det svenska biståndet.

Behandling av personuppgifter

För att kunna utföra de uppdrag som UHR ansvarar för behöver vi i vissa fall behandla personuppgifter. 

Så här behandlar Universitets- och högskolerådet personuppgifter (pdf)

Kontakta oss

praktikantprogrammet@uhr.se

Eller ställ din fråga och följ oss på Facebook:

Utbyten på Facebook

Jag jobbar med Praktikantprogrammet:

  • Eva Lundqvist, 010-470 05 77

Praktikantprogrammet finansieras av Sida.