Information för Praktikantprogrammet med anledning av coronapandemin

Information till dig som är projektägare inom Praktikantprogrammet och som påverkas av restriktioner kopplade till coronavirusets spridning.

UHR får många frågor som rör covid-19 från projektägare. Här är en kort sammanställning av vad som gäller inom Praktikantprogrammet:

Omgångar som berörs

Projekt beviljade 2019 - förlängd programomgång:
Aktivitetsperiod: 2019-12-02 till sista möjliga rapporteringsdag 2022-02-01.
Praktikperiod: 2019-12-02 till och med 2022-01-15.

Projekt beviljade 2020 - förlängd programomgång:
Aktivitetsperiod: 2020-12-09 till sista möjliga rapporteringsdag 2023-06-15.
Praktikperiod: 2020-12-09 till och med 2023-06-15

UHR uppmanar

UHR värnar internationella samarbeten och utbyten och vill på olika sätt bidra till att påbörjade samarbeten kan fullföljas. I denna situation vill vi därför uppmana våra projektägare till följande:

Pågående praktikperioder

UHR ger inga rekommendationer när det gäller att avbryta en praktik eller om praktikanten ska åka hem eller inte. Det är projektägande organisation som avgör, i samråd med till exempel partnerorganisation, praktikanter och utlandsmyndigheter utifrån de förutsättningar som finns i varje enskilt fall. Vi vill understryka att en avbruten praktik med anledning av coronaviruset inte kommer att generera återkrav. UHR vill att varje projektägande organisation ska fatta beslut utifrån praktikantens säkerhet. I den mån det går kan en avbruten praktik slutföras på distans, eller på den projektägande organisationens kontor i Sverige.

Planerade praktikperioder

UHR följer UD:s rekommendationer. För mer information om reserestriktioner hänvisar vi till www.regeringen.se.

I övrigt är rekommendationen att projektägande organisation har en tät kontakt med partnerorganisationen för att se över möjligheten att skjuta på planerade praktikperioder inom ramen för den aktuella projektperioden. Boka av- eller ombokningsbara biljetter. För redan bokade biljetter som inte går att avboka eller omboka kan det gå att få tillbaka skatter och avgifter. Undersök även vilka kostnader som täcks av era försäkringar.

Rapportering och oplanerade kostnader

Rapportering ska ske senast 1 februari 2022 för projekt beviljade 2019, om UHR inte meddelar något annat. Det är viktigt att ni som projektägande organisation löpande dokumenterar de merkostnader ni har med anledning av coronaviruset så att ni har ett underlag vid slutrapporteringen. Vid bedömningen av rapporterna kommer UHR att ta hänsyn till de extraordinära omständigheter som råder och godkänna merkostnader för avbrutna praktikplaceringar. Merkostnaderna ska i första hand dokumenteras och hanteras inom ramen för den schablon som det berör. I andra hand kan kostnaderna hanteras inom ramen för det totala antalet schabloner, dock först efter dialog med UHR. Om inget av alternativen fungerar måste ni ta kontakt med UHR.

Vanliga frågor

Kan en praktikant som varit tvungen att avbryta sin praktik i förtid på grund av pandemin ansöka på nytt till programmet?

Ja. UHR kommer att erbjuda möjlighet för praktikanter som avbrutit sin praktik till följd av covid-19-pandemin att söka på nytt till programmet. Möjligheten kommer att finnas med i riktlinjerna för kommande utlysning.

Kan en praktikant som varit tvungen att avbryta sin praktik i förtid på grund av pandemin fortsätta sin praktik på distans, eller med delvis nya uppgifter hos den svenska organisationen?

Ja. UHR ser positivt på lösningar som ger praktikanter möjlighet att fullfölja 20 veckors praktik, trots avbrott och tidigarelagd hemresa. Det kan handla om kompletterande veckor i form av digitalt samarbete med praktikorganisationen, uppgifter hos sändande organisation eller ett mer omfattande efterarbete. En förutsättning är att arbetet sker inom ramen för sändande organisation och med stöd från en handledare där, att det omfattar totalt 20 veckor och att praktikanten kan få ett praktikintyg. 

Kontakta UHR

Mejla alla förfrågningar om projektförändringar till praktikantprogrammet@uhr.se

Reseinformation

Planerar ni att göra en resa till ett annat land finns information om eventuella restriktioner och andra inresekrav på Utrikesdepartementets (UD:s) och svenska ambassadens webbplatser:

UD:s reseinformation på regeringen.se

Svenska ambassadens reseinformation på swedenabroad.se