Efter att sista ansökningsdag passerat påbörjar vi arbetet med att bedöma ansökningarna. Bedömningen görs i två steg, giltighetskontroll och kvalitetsbedömning.

Giltighetskriterier

För både direktförmedlande och vidareförmedlande organisationer gäller följande giltighetskriterier:

  • Projektansökan har kommit in senast sista ansökningsdag klockan 12:00.
  • Projektansökan har kommit in via vårt ansökningssystem.
  • Projektägaren är en behörig organisation.
  • Projektansökan är komplett.

För att projektansökan ska vara komplett ska den innehålla:

  • kontaktuppgifter (förnamn, efternamn, telefon och e-post) till behörig företrädare med rätt att teckna avtal för organisationen som godkänner villkoren och programmets övriga regelverk
  • för direktförmedlande organisation: bifogade samarbetsavtal från samtliga värd-/mottagande organisationer i ansökan.

Ogiltig ansökan

Ansökningar som inte uppfyller kriterierna för giltighet bedöms som ogiltiga och
går inte vidare till kvalitetsbedömning. Om en ansökan bedöms vara ogiltigt meddelar vi det till behörig företrädare och kontaktperson i samband med att vi tar beslut för hela ansökningsomgången. Det är inte möjligt att komplettera ansökan efter att sista ansökningsdag passerat.

Universitets- och högskolerådets beslut om bidrag kan inte överklagas enligt SFS 2012:811

Kvalitetsbedömning

Fördelningen av bidrag inom programmet baseras på kvalitetsbedömningen. Ansökningar som inte når upp till godkänd nivå avslås. Övriga ansökningar rankas utifrån uppnådda poäng och beviljas i så stort antal som programbudgeten tillåter. Om det finns flera ansökningar på samma poäng gör vi ett slumpmässigt urval.

Resultatområden och poäng

Frågorna är indelade i sex resultatområden. En medelpoäng (1-12) för vart och ett av resultatområden räknas ut. Särskilt prioriterade är områdena projektaktiviteter och riskhantering som får dubbel poäng.

Totalpoäng innan viktning är för direktförmedlande organisationer 48 poäng och för vidareförmedlande organisationer 54 poäng.

Den viktade maxpoängen för direktförmedlande organisationer är 42 poäng och för vidareförmedlande organisationer 48 poäng.

Tabell över resultatområden

Godkänd respektive inte godkänd poängnivå för viktad poäng (poängen avrundas uppåt till närmsta heltal):

Tabell poängnivå

Besked om beslut

Besked om beslut och tilldelning meddelar vi tidigast åtta veckor efter sista ansökningsdag passerat. Vi har inte möjlighet att lämna förhandsbesked.

Beslutsbrev skickar vi per e-post till kontaktperson/-er samt firmatecknare. Villkor för programmet ska godkännas av firmatecknare i ansökan, och gäller om ni beviljas bidrag. I beslutsbrevet framgår beloppen på det bidrag ni beviljas. Beviljat bidrag betalar vi ut till det plus- eller bankgironummer du angett i ansökan.