Lyssna

Jörel Bergström och Kristina Sjöblom från Riksgymnasiet för döva och hörselskadade i Örebro har gått utbildningen Skolambassadör för EU i Bryssel. Det har gjort att de kunnat utveckla undervisningen och visat elever att de kan påverka.

Jörel Bergström, rektor för Riksgymnasiet för döva och hörselskadade i Örebro.Jörel Bergström är rektor för Rudbecksgymnasiet, som är en av tre skolor där Riksgymnasiet för döva och hörselskadade har sin verksamhet. Kristina Sjöblom är lärare i svenska, juridik och samhällskunskap på Riksgymnasiet. 2019 gick båda utbildningen Skolambassadör för EU och besökte då bland annat EU-kommissionen, EU-parlamentet samt fick träffa parlamentariker och få en guidning i Bryssel. De åkte även på en resa till Bryssel med elever från två klasser.

Kristina Sjöblom, lärare på Riksgymnasiet för döva och hörselskadade i Örebro.- Det var fantastiskt, en av de bästa fortbildningar jag varit på. Det är bra att även rektorer är med, eftersom de har en annan möjlighet att driva utvecklingen om EU på skolan, säger Kristina.

- För mig är utbildningen förutom en chans att bygga nätverk, en del i ett systematiskt kvalitetsarbete där vi vill öka vår måluppfyllelse och elevernas delaktighet. Det här gav en ny dimension och jag fick jobba konkret med lärare och elever, säger Jörel.

Eleverna på riksgymnasiet har teckenspråk eller svenska som modersmål. Resan till Bryssel var meningsfull eftersom eleverna både får kunskap inom EU och träna sin engelska, berättar Jörel:

- Eleverna har fått se att de kan påverka och vara en del av EU, säger hon. Eftersom våra elever har olika kommunikationssätt är det extra viktigt att de får en bra utbildning kring demokrati, skyldigheter och rättigheter. Och eleverna är väldigt intresserade!

- Vi kan också bidra med kompetens kring ungdomar med funktionsvariationer. Till exempel förde vi fram att material inom EU ska vara tillgängligt för alla, som att filmer ska vara textade, säger Kristina.

Ett exempel på vad utbildningen lett till i undervisningen är att eleverna har skapat faktafilmer om EU ur ett tillgänglighetsperspektiv. Eleverna hade även en föreläsning för sina föräldrar, syskon och vänner om EU för att sprida kunskaper. 

Vad ser ni för utmaningar med att vara skolambassadörer för EU?

- Tid är en utmaning, men det har vi verkligen fått. Vi har kunnat driva igenom projekt och göra en långsiktig planering och det är en förutsättning för att kunna driva EU-projekt, säger Kristina.

Efter utbildningen följer nätverksträffar för lärare och skolledare, och till våren planeras en träff i Stockholm. Jörel och Kristina fortsätter att utveckla EU-utbildningen på skolan genom att involvera fler elever och planerar en temavecka om EU i maj.

Om utbildningen Skolambassadör för EU

Utbildningen riktar sig till lärare och skolledare på högstadie-, gymnasie- och folkhögskolor med allmän linje eller inom vuxenutbildning. Under några dagar reser deltagarna till Bryssel och besöker bland annat EU-kommissionen, Europaparlamentet och Sveriges ständiga representation vid EU. Utbildningen anordnas av Universitets- och högskolerådet, Regeringskansliet, EU-kommissionens representation i Sverige och Europaparlamentets kontor i Sverige.

Bli skolambassadör för EU