Lyssna

Nu undervisar David med nya verktyg

"Det var ovärderligt att vara på plats och få information direkt från svenska representanter och politiker. Det är den mest ambitiösa och lärorika utbildning jag har gått", säger David Malmliden, lärare på Birka folkhögskola. Han är en av Sveriges 300 skolambassadörer för EU.

 

David Malmliden, lärare på Birka folkhögskolaDavid Malmliden, lärare på Birka folkhögskola utanför Östersund, gick den fem dagar långa utbildningen i Bryssel år 2019. Han kom hem och var lyrisk.

– Jag fick besöka EU-kommissionen, Europaparlamentet, Sveriges ständiga representation vid EU och det svenska regionkontoret i Bryssel. Besöken gav mig ny kunskap om EU och om vilka möjligheter det finns för mig som lärare att söka stöd för internationella utbytesprogram. Det var fantastiskt bra.

Han tycker att utbildningen håller en mycket hög nivå. Nu har han både mer kunskap och fler verktyg till att undervisa än tidigare.

– Nu behöver jag inte tolka information från andrahandskällor lika mycket. Jag är bättre rustad att förmedla direkt till mina studenter hur det fungerar, samtidigt som jag lättare kan leda dem i sitt eget sökande efter kunskap och kritiskt tänkande. Ett viktigt exempel som vi arbetar med nu är att lära sig uppmärksamma skillnaden mellan information och desinformation.

Undervisningen på folkhögskola är ofta tvärvetenskaplig och berör flera ämnen samtidigt. Ett viktigt verktyg som David Malmliden använder sig av  är jämförande och perspektiv. Här blir EU-perspektivet den saknade länken mellan det nationella och det internationella perspektivet. Ett konkret exempel är att jämföra Sveriges riksdag med EU:s parlament i Strasbourg och reflektera kring deras likheter och skillnader.

David Malmliden har också bjudit in gästföreläsare från EU-kommissionen och EU-parlamentet till skolan som tillsammans med representanter från olika aktörer i länet har berättat om hur EU berör deras verksamheter. Det har blivit en del aha-upplevelser när studenterna förstår att många av besluten som tas på kommunal och regional nivå i Jämtland/Härjedalen styrs av EU-lagar.

– Förståelsen och intresset för företagande har också ökat när de lär sig mer om vad EU betyder för framför allt små och medelstora svenska företags konkurrenskraft. Jag vill visa att EU inte bara påverkar oss på statlig nivå i Sverige, utan även företag, organisationer och föreningar på lokal och regional nivå…. Vi påverkas hela tiden av vårt medlemskap, säger David Malmliden.

Vilka utmaningar ser du som skolambassadör för EU på din skola?

– Den stora utmaningen för oss just nu är att veta vilka deltagare som i slutändan kommer känna sig redo att kunna åka på ett utbyte. Intresset finns verkligen, men det är många faktorer i deltagarnas livssituation som påverkar. Vi skulle därför behöva någon form av flexibel anmälan/antagning inom respektive kurs.

Samarbetar du med kollegor i Europa?

– Jag har mejlkontakt med lärarkollegor som jag gick utbildningen tillsammans med. Sedan träffas vi årligen då vi uppdaterar oss kring vad som händer i Bryssel. Det är ett suveränt inslag, jättetrevligt och med ett värdefullt erfarenhetsutbyte. Min skolas arbete med EU-tema är mångbottnat, utöver utbyten har vi bland annat haft politikerdebatter och genomfört en fortbildning i EU-kunskap och demokrati. Vi är verkligen på gång, skolan har fått nya arenor, nya visioner och ett öppet sinne för projektarbete via internationella utbyten.

Om utbildningen Skolambassadör för EU

Utbildningen riktar sig till lärare och skolledare på högstadie-, gymnasie- och folkhögskolor med allmän linje eller inom vuxenutbildning. Under några dagar reser deltagarna till Bryssel och besöker bland annat EU-kommissionen, Europaparlamentet och Sveriges ständiga representation vid EU. Utbildningen anordnas av Universitets- och högskolerådet, Regeringskansliet, EU-kommissionens representation i Sverige och Europaparlamentets kontor i Sverige.

Bli skolambassadör för EU