Gå till huvudinnehåll

Ansökningarna till utbildningen bedöms utifrån fastställda urvalskriterier.

Urvalskriterier

Den som gör ansökan:

  • är lärare eller annan pedagogisk personal anställd på en svensk grundskola (det senare stadiet), folkhögskola med allmän linje eller gymnasieskola, och arbetar aktivt i den dagliga pedagogiska verksamheten där.
  • har fyllt i de obligatoriska fälten i ansökan korrekt.
  • har ansökt senast sista ansökningsdag 10 december 2018.
  • har bifogat ett brev från sin skolledare. 

En ansökan som inte uppfyller urvalsskriterierna kommer inte att bedömas.

Kvalitetskriterier

I ansökan ska du också beskriva vilka egenskaper och kvalifikationer du har och som kan bedömas vara användbara i ett arbete som skolambassadör. Det kan till exempel vara:

  • erfarenhet av EU-undervisning/ den europeiska dimensionen.
  • tidigare erfarenhet av skolutvecklings- och förändringsarbete.
  • intresse för och insikter i hela skolans verksamhet.
  • intresse av att arbeta tillsammans med skolledning och kollegor och av att fungera som inspiratör.

Ansökan bedöms efter ovan nämnda egenskaper och kvalifikationer.

Minikartläggning

I din ansökan gör du även en minikartläggning på temat "Europa i min skola och min skola i Europa". I denna framgår hur nuläget är på skolan och framtida behov identifieras. Beskrivning och behov är på verksamhetsnivå. (Max 250 ord)

Brev från skolledare

Till ansökan bifogar du ett brev från din skolledare. Brevet motiverar varför du ska bli Skolambassadör för EU, beskriver dina kvalifikationer samt hur du ska stödjas i arbetet med den europeiska dimensionen. I brevet ska det också framgå att skolledaren är införstådd i sin egen roll och i villkoren för utbildningen. 

Urvalskommitté bedömer ansökningarna

En urvalskommitté bedömer kvaliteten på de inkomna ansökningarna. Om flera har samma poäng prioriteras ansökningar från regioner med få skolambassadörer.