Universitets- och högskolerådet genomför utbildningen tillsammans med EU-kommissionen, Europaparlamentet och Regeringskansliet. Utbildningen är kostnadsfri och är ett stöd för skolutveckling inom området EU.

Långsiktigt arbete

Utbildningen till skolambassadör är ett erbjudande och en möjlighet för skolhuvudmän att få stöd för skolutveckling inom området EU och den europeiska dimensionen.

En stark förankring hos skolledaren är nödvändig för att delta och utbildningen ska ses som starten på ett långsiktigt arbete. Det första steget i utbildningen av skolambassadörerna är en studieresa till Bryssel för en skolledare från varje berörd skola.

Kostnadsfri utbildning

Utbildningen är kostnadsfri för deltagarna.

Nätverksträff

Utbildade skolambassadörer bildar ett nätverk som möts en gång per år i Stockholm.

Utvärdering

Deltagare och skolledning ska under och efter utbildningen delta i utvärdering genomförd av Universitets- och högskolerådet och/eller extern aktör.

Logotyp Universitets- och högskolerådetLogotyp Europeiska kommissionen

Logotyp EuropaparlamentetLogotyp Regeringskansliet