Syftet med stipendier för avgiftsskyldiga studenter är att främja rekryteringen av särskilt kvalificerade studenter från länder utanför EU/EES och Schweiz.

Coronapandemin

För information om vad som gäller för stipendier för avgiftsskyldiga studenter med anledning av coronapandemin - kontakta en handläggare på stipendieravgiftsskyldiga@uhr.se

Behandling av personuppgifter

För att kunna utföra de uppdrag som UHR ansvarar för behöver vi i vissa fall behandla personuppgifter. 

Så här behandlar Universitets- och högskolerådet personuppgifter (pdf)

Kontakta oss

stipendieravgiftsskyldiga@uhr.se

Jag jobbar med Stipendier för avgiftsskyldiga studenter:

  • Ursula Lindehejd 010-470 05 32