Syftet med stipendier för avgiftsskyldiga studenter är att främja rekryteringen av särskilt kvalificerade studenter från länder utanför EU/EES och Schweiz.

Coronaviruset

För information om vad som gäller för stipendier för avgiftsskyldiga studenter med anledning av coronaviruset - kontakta en handläggare på stipendieravgiftsskyldiga@uhr.se

Behandling av personuppgifter

För att kunna utföra de uppdrag som UHR ansvarar för behöver vi i vissa fall behandla personuppgifter. 

Så här behandlar Universitets- och högskolerådet personuppgifter, uhr.se

Kontakta oss

stipendieravgiftsskyldiga@uhr.se

Eller ställ din fråga och följ oss på Facebook:

Utbyten på Facebook

Vi jobbar med Stipendier för avgiftsskyldiga studenter:

  • Ursula Lindehejd 010-470 05 32
  • Jacob Dygéus 010-470 63 76