Lyssna

Stipendier för avgiftsskyldiga studenter

Verksamhetsområde:
Högre utbildning
Aktivitet:
För elever/studenter: Studier
Var i världen:
Utanför EU/ESS
Just nu går det inte att ansöka till programmet.

Genom det här programmet kan studenter från länder utanför EU/EES och Schweiz, och som studerar vid ett svenskt lärosäte‚ söka stipendium för att finansiera sin utbildning i Sverige. Syftet med stipendierna är att främja rekryteringen av särskilt kvalificerade studenter från hela världen. Många länder erbjuder stipendier till kvalificerade tredjelandstudenter och målet är att studenterna ska välja svensk högskoleutbildning. Det är ni på lärosätet som söker medel som därefter fördelas.

Mer om stipendierna

Här får du en övergripande bild av stipendierna för avgiftsskyldiga studenter samt syfte och mål. Informationen finns även på engelska.

Ansök om stipendiemedel

Behöriga svenska lärosäten kan varje år ansöka om stipendiemedel att fördela under nästkommande läsår.

Rapportering och utvärdering

Lärosäten som har fått medel för stipendier till avgiftsskyldiga studenter ska skicka i delrapport och läsårsrapport. Rapporterna beskriver hur medlen fördelats.