Gå till huvudinnehåll

Syftet med stipendier för avgiftsskyldiga studenter är att främja rekryteringen av särskilt kvalificerade studenter från länder utanför EU/EES och Schweiz.

Behandling av personuppgifter

För att kunna utföra de uppdrag som UHR ansvarar för behöver vi i vissa fall behandla personuppgifter. 

Så här behandlar UHR personuppgifter

Kontakta oss

stipendieravgiftsskyldiga@uhr.se

Eller ställ din fråga och följ oss på Facebook:

Utbyten på Facebook

Jag jobbar med Stipendier för avgiftsskyldiga studenter:

Asia Riazantceva, 010-470 05 02