Behöriga svenska lärosäten kan varje år ansöka om stipendiemedel att fördela under nästkommande läsår.

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag 2019 är 31 maj klockan12:00 och gäller för läsåret 2020-2021.