Lyssna

Mer om stipendierna

Här får du en övergripande bild av stipendierna för avgiftsskyldiga studenter samt syfte och mål. Informationen finns även på engelska.

För studenter utanför EU/EES och Schweiz

Stipendier för avgiftsskyldiga studenter riktar sig till särskilt kvalificerade studenter från länder utanför EU/EES och Schweiz och omfattar 60 miljoner kronor per år.

Universitets- och högskolerådet ansvarar för administrering och fördelning av medel till universitet och högskolor som sedan betalar ut stipendierna till studenter. Mer information om ansökningsförfarandet hittar du på sidan Ansök om stipendiemedel.

Syfte och mål med stipendierna

Syftet med stipendiet är att förse svenska universitet och högskolor med ett strategiskt verktyg i konkurrensen på den globala utbildningsmarknaden och därmed främja rekryteringen av särskilt kvalificerade avgiftsskyldiga studenter.

Målsättningen är att stipendiemedlen ska kunna användas av deltagande lärosäten för att bidra till lärosätets långsiktiga internationaliseringsarbete och höjd kvalitet i utbildningen.

Många länder erbjuder stipendier till kvalificerade tredjelandstudenter och målet är att studenterna ska välja svensk högskoleutbildning.

Stipendierna styrs av en förordning

Hanteringen av Stipendier för avgiftsskyldiga studenter styrs av Förordningen (2010:718) om Stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter. Varje lärosäte som disponerar stipendiemedel omfattas av förordningen. 

Till grund för förordningen ligger regeringens proposition 2009/10:65 Konkurrera med kvalitet - studieavgifter för utländska studenter. 

Flexibilitet

För att stipendiemedlen ska kunna användas så effektivt som möjligt har lärosätena stor frihet när de fördelar stipendierna. Ett lärosäte kan till exempel bestämma om ett stipendium ska omfatta hela eller delar av studieavgiften liksom om stipendierna ska rikta sig till vissa utbildningar.

Förordningen (2010:718) om Stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter på Riksdagens webbplats

Proposition 2009/10:65 Konkurrera med kvalitet - studieavgifter för utländska studenter på Riksdagens webbplats

In English:

Swedish Tuition fee Scholarship for students from countries outside Europe (EU/EEA and Switzerland)

Citizens from countries outside Europe (EU/EEA and Switzerland) are required to pay an application and tuition fee for studying in Sweden. You find more information about the fees on studera.nu

The Swedish Tuition fee Scholarship is only eligible for students from countries outside Europe (EU/EEA and Switzerland).

Students who would like to apply for the Swedish Tuition fee Scholarship must contact the individual university or university college for more information about what kind of scholarship they offer. It may differ between the universities. Please note that the Swedish Council for Higher Education can not answer questions regarding scholarships that each university offers.