Stipendier för avgiftsskyldiga studenter styrs av en förordning. Här hittar du rutinerna för förordningen.

Förordningen

Hanteringen av Stipendier för avgiftsskyldiga studenter styrs av Förordningen (2010:718) om Stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter. Varje lärosäte som disponerar stipendiemedel omfattas av förordningen. 

Till grund för förordningen ligger regeringens proposition 2009/10:65 Konkurrera med kvalitet - studieavgifter för utländska studenter. 

Flexibilitet

För att stipendiemedlen ska kunna användas så effektivt som möjligt har lärosätena stor frihet när de fördelar stipendierna. Ett lärosäte kan till exempel bestämma om ett stipendium ska omfatta hela eller delar av studieavgiften liksom om stipendierna ska rikta sig till vissa utbildningar.

Förordningen (2010:718) om Stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter på Riksdagens webbplats

Proposition 2009/10:65 Konkurrera med kvalitet - studieavgifter för utländska studenter på Riksdagens webbplats

Rutinerna för stipendiemedel för respektive ansökningsomgång finns på startsidan.