Efter att sista ansökningsdag passerat påbörjar vi handläggningen. Här kan du läsa hur fördelningen av stipendiemedel går till.

Fördelning

Fördelningen av stipendiemedel utgår från

  • Antalet registrerade studieavgiftsskyldiga studenter på ansökande lärosäte från föregående läsår. Vi hämtar uppgifterna från Statistiska Centralbyrån (SCB).
  • Ansökande lärosätes planerade antagning av studieavgiftsskyldiga studenter för nästkommande läsår.
  • Medelstudieavgiften.