Gå till huvudinnehåll

En viktig del av Den globala skolans verksamhet är att samla och förmedla metoder och material som du som är pedagog kan använda i din undervisning om hållbarhetsfrågor.

Varje år arrangerar vi ett stort antal seminarier i samarbete med en rad fristående aktörer. Efter seminariet Skolan möter världen 2017 gjorde vi en sammanställning av de organisationer från civilsamhället som fanns med på plats.

Sammanställning av pedagogiskt material

Sammanställningen har titeln "Pedagogiskt material som förverkligar de globala målen i utbildning" och presenterar både organisationerna och deras erbjudande till skolan i form av nyproducerat pedagogiskt material och olika samverkansförslag. För varje erbjudande finns en länk direkt till respektive organisations webbplats där du hittar deras material. Du hittar länken till sammanställningen till höger.

Den globala skolan + UNDP 

Den globala skolan har även tillsammans med UNDP utvecklat ett pedagogiskt material med en lång rad övningar för grundskolan och gymnasiet. Övningarna kan användas såväl för att introducera som fördjupa arbetet med globala utvecklingsfrågor i skolan i syfte att ge en mer nyanserad bild av världen. Samtliga övningar finns att ladda ner utan kostnad på UNDP:s webbplats om de globala målen under rubriken Skola. Länk till webbplatsen finns till höger.

Material för förskolan

I samarbete med en rad förskolor i Vänersborg har Den globala skolan tagit fram fjorton övningar för förskolan. Övningarna behandlar olika teman med koppling till de globala målen och för varje tema finns metoder och diskussionsfrågor. Ibland finns även tips på länkar till olika material. För att länkarna ska fungera som det är tänkt kan du behöva öppna pdf:en i Adobe Acrobat. Du hittar övningarna till höger.

Mer material

Till höger hittar du också andra länkar till material. "Globala etiska dilemman" är sjutton diskussionsövningar baserade på de globala målen för hållbar utveckling som Den globala skolan har tagit fram. I boken "Blir världen bättre" hittar du fakta om utvecklingen i världen och i vår skrift "Lärande för hållbar utveckling i styrdokumenten för förskola och skola" får du tips på hur du kan koppla ihop lärande för hållbar utveckling med målen i läroplaner och styrdokument. Skriften kan du även beställa tryckt utan kostnad.