Gå till huvudinnehåll
Anmälan till seminariet är stängd.

Välkommen till en fortbildningsdag med fokus på möjligheter och utmaningar i arbetet med nyanlända ungdomar.

För att vi som arbetar med ungdomar ska kunna möta dem som nyligen kommit till Sverige på bästa sätt behöver vi ökad kunskap om deras bakgrund och erfarenheter. Vi behöver bli bättre på att se dem och deras behov och kunna möta, stötta och tillvarata den resurs som varje individ är. Och vi behöver bli medvetna om hur våra egna erfarenheter påverkar oss i mötet med andra.

Den här fortbildningsdagen innehåller föreläsningar och tillfälle till erfarenhetsutbyte och diskussion inom områdena:

  • Krigs- och flyktrelaterade trauman. Symptom, behandlings- och stödbehov. Skillnader mot andra former av trauman
  • Könsstympning och heder
  • Hur kan vi upptäcka och bearbeta våra fördomar?
  • Möjligheter och utmaningar för unga som kommer till Sverige
  • Att undervisa om kontroversiella frågor

 

Ytterligare kontaktuppgifter

Irhan Kasic
Falkenbergs gymnasieskola 
irhan.kasic2(at)falkenberg.se 
0706-363736

Bo Hellström
Den globala skolan
bo.hellstrom(at)denglobalaskolan.se
0706-180420