Gå till huvudinnehåll
Anmälan till seminariet är stängd.

Vi fördjupar oss i det globala målet nummer 15 - Ekosystem och biologisk mångfald - tillsammans med forskare från Chalmers och Göteborgs universitet och pedagoger från Världskulturmuseet och Universeum.

I september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 med de globala målen för hållbar utveckling, en internationell överenskommelse och fortsättning på millenniemålen och millenniedeklarationen. Som lärare förväntas du ta ansvar för att informera om, lära kring och bidra till att uppfylla de nya målen. Därför välkomnar vi dig som arbetar med barn och ungdomar från förskola till gymnasium till en seminarieserie i syfte att visa på vikten av ett tvärvetenskapligt synsätt för att bättre kunna förstå och hantera våra globala utmaningar.

Bakom satsningen ligger ett unikt samarbete mellan Universitets- och högskolerådets verksamhet Den globala skolan, GMV – Göteborgs miljövetenskapliga centrum, Universeum och Världskulturmuseet, som erbjuder fördjupad och breddad kunskap om både Agenda 2030 och de globala målen.

Den här gången fördjupar vi oss i mål 15: Ekosystem och bilogisk mångfald. Tre spännande forskare från Chalmers och Göteborgs universitet presenterar och diskuterar målet från olika perspektiv och Universeums och Världskulturmuseets pedagoger leder en workshop kring hur målet kan omsättas i den pedagogiska verkligheten.

Medverkande forskare är Ulrika Palme, biolog och universitetslektor på avdelningen för miljösystemanalys på Chalmers, Robert Björk som forskar om biologisk mångfald och ekosystemprocesser på institutionen för geovetenskaper på Göteborgs universitet och Marie Stenseke, professor vid avdelningen för kulturgeografi på Göteborgs universitet.