Gå till huvudinnehåll
Anmälan till seminariet är stängd.

Ett interaktivt spel för hållbar utveckling inom utbildning.

Välkommen till en eftermiddag med pedagogiska verktyg och övningar!

Brädspelet dilemma

Det tvärvetenskapliga begreppet hållbar utveckling ingår i läro- och ämnesplaner i ett antal kurser på grund- och gymnasieskolan såväl som i examensmålen för flera svenska högskoleutbildningar. Att hållbarhet ofta är både komplext och värdeladdat kan vara utmanande för lärare och elever. 

Dilemma är ett pedagogiskt, frågebaserat brädspel som består av dels kunskapsfrågor med ledtrådar, dels aktuella dilemman kopplade till hållbarhet. Med hjälp av Dilemma kan elever och studenter närma sig hållbarhetsfrågor på ett lekfullt och värderingsfritt sätt. Dilemma utmanar spelaren att gå utanför sin trygghetszon, att diskutera och debattera, tänka kritiskt och förklara centrala begrepp för varandra. 

Dilemma har utvecklats av Jon-Erik Dahlin, Snowflake Education, teknologie doktor i fusionsplasmafysik med en bakgrund inom hållbar energiteknik. Under sin karriär har han arbetat med bland annat fusionskraft och förnybar energi. Han har även bidragit till den högskolepedagogiska utbildningen av lärare, där han har tränat lärare på Kungliga Tekniska högskolan i att integrera hållbar utveckling i enskilda kurser och hela utbildningsprogram. 

Komplexa samhällsutmaningar - didaktik i skola för hållbar utveckling!

Anna Mogren, Den globala skolan leder pedagogiska övningar och visar på lärande för hållbar utvecklings inte specifika uttryck inom utbildning. 

Anna Mogren har under lång tid följt både det praktiska arbetet  och policyskrivningar kring hållbarhet inom utbildning. Hon har erfarenhet av att implementera globala perspektiv och hållbarhetsfrågor inom utbildning såväl på nationell och kommunal nivå som i det enskilda klassrummet, Hon har också publicerat artiklar som handlar om skolledares roll i lärande för hållbar utveckling.

Observera att studenter på kursen "Hållbar utveckling med människan i centrum" anmäler sig via Göteborgs universitets lärplattform, GUL.

Karta för att hitta till lokalen