Gå till huvudinnehåll

Välkommen till en heldag med fokus på forskning och pedagogiska verktyg för nyanländas lärande.

I syfte att stärka kvaliteten på utbildningen för nyanlända elever arrangerar Den globala skolan i samarbete med Göteborgs universitet en dag om nyanländas lärande. Dagen bjuder på tre intressanta föreläsningar med fokus på forskning samt praktiska-pedagogiska workshoppar. Välkommen till en spännande dag kopplad till Agenda 2030 och de globala målen!

Medverkande föreläsare

Ylva Svensson, forskare och universitetslektor, med fokus på anpassning och identitet hos unga med invandrarbakgrund.

Ulf Gustavsson, psykolog och psykoterapeut med särskild erfarenhet av flyktingar.

Fredrik Harstad, pedagogisk utvecklingsledare på ABF och läromedelsförfattare, bland annat till "Boken om sfi".

Föreläsarna håller även i varsin workshop. Du har möjlighet att gå på två av de tre erbjudna workshopparna.

Mer om de medverkande och programmet för dagen hittar du till höger på sidan.

Anmäl dig här!

Nödvändigt fält
Nödvändigt fält
Nödvändigt fält
Nödvändigt fält
Nödvändigt fält

Här kan du anmäla en grupp

Ladda ner mallen för gruppanmälan. Fyll i denna och ladda upp den igen.
Gruppanmälan Excelmall.xlsx

Mer om program och medverkande