Gå till huvudinnehåll

En fördjupning och uppföljning av ett seminarium tidigare i vår om hur vi kan anpassa lärandet till dagens verklighet.

Alltfler skolor tar emot nyanlända elever från olika delar av världen. Det är i många fall mycket utvecklande för såväl organisationen som för lärare och elever och ger upphov till nya tankar och nya möjligheter i undervisningen. Men det medför också utmaningar.

Varmt välkommen till ett seminarium som fortsätter där utbildningsdagen den 17 februari i år slutade. Den här gången ligger fokus på hur vi kan utveckla och anpassa såväl det allmänna som det yrkesinriktade lärandet till dagens verklighet.

Syftet är att ge deltagarna fördjupad kunskap om interkulturella förhållningssätt och mänskliga rättigheter samt att komma med förslag på metoder för arbetet för en positiv och inkluderande skola.

Medverkar gör bland andra Lotta Björkman, adjunkt i pedagogik vid Södertörns högskola, Laid Bouakaz, universitetslektor vid Malmö högskola, Malin Mattsson Flennegård, gymnasielärare och Farhad Khagani KBT-terapeut och interkulturell kommunikatör.

Observera att anmälan sker internt inom Teknikum.

Ytterligare kontaktuppgifter

Bo Hellström
Den globala skolan
bo.hellstrom(at)denglobalaskolan.se
0706-180420

Magnus Nilsson
Rektor, Teknikum
magnus.nilsson(at)utb.vaxjo.se
0470-411 75

Mer om program och medverkande