Lyssna

Är du lärare på en högstadieskola, gymnasieskola, folkhögskola med allmän linje eller inom vuxenutbildning? Vill du utveckla arbetet kring EU-frågor på din skola? Då ska du gå utbildningen till skolambassadör för EU.

Universitets- och högskolerådet genomför utbildningen på uppdrag av Regeringskansliet, tillsammans med EU-kommissionens representation i Sverige och Europaparlamentets kontor i Sverige.

Utbildning i Bryssel

Utbildningen är gratis och riktar sig till dig som är lärare på en högstadie- eller gymnasieskola, folkhögskola med allmän linje eller inom vuxenutbildning. 

Under några dagar får du besöka EU-kommissionen, Europaparlamentet, Sveriges ständiga representation vid EU och något av de svenska regionkontor som finns på plats i EU:s huvudstad Bryssel. Skolledare utbildas också i Bryssel.

Du får också lära dig projektkunskap, EU-kunskap och vilka möjligheter som finns för lärare att söka stöd för internationella utbytesprogram som till exempel Erasmus+.

Nätverk för skolambassadörer från hela Sverige

Du kommer att knyta många nya kontakter med andra lärare som också har gått utbildningen Skolambassadör för EU.

Varje år genomförs en nätverkskonferens i Stockholm där du har möjlighet att träffa dina ambassadörskollegor från utbildningen. Du kan förstås också knyta nya kontakter med ambassadörer från hela landet.

Konferensen är dessutom ett tillfälle för dig att fortbilda dig inom EU-kunskap och att hålla dig à jour med vad som är på gång inom EU-området.

Så ansöker du till Skolambassadör för EU

Ansökan till utbildningen 2022 är stängd. Ansökningsomgången för 2023 öppnar hösten 2022.

Urvalskriterier

Sökande ska vara lärare eller annan pedagogisk personal anställd på en svensk grundskola (årskurs 7-9), gymnasieskola, folkhögskola med allmän linje eller vuxenutbildning, och arbetar aktivt i den dagliga pedagogiska verksamheten där.

För att ansökan ska vara giltig ska den sökande ha fyllt i de obligatoriska fälten i ansökan korrekt. Till ansökan ska den sökande bifoga ett brev från sin skolledare i Word eller som pdf.
Ansökan ska vara inskickad senast sista ansökningsdag, den 10 december.
En ansökan som inte uppfyller urvalskriterierna kommer inte att bedömas.

I ansökan ska den sökande beskriva sina egenskaper och kvalifikationer som kan bedömas vara användbara i uppdraget som skolambassadör för EU. Det kan till exempel vara:

  • erfarenhet av EU-undervisning/utbyten
  • tidigare erfarenhet av skolutvecklings- och förändringsarbete
  • intresse av att arbeta tillsammans med skolledning och kollegor och av att fungera som inspiratör
  • personliga egenskaper.

Ansökan bedöms efter ovan nämnda egenskaper och kvalifikationer.

Den sökande ska göra en minikartläggning på verksamhetsnivå, om max 100 ord, på temat "Europa i min skola och min skola i Europa". Av kartläggningen framgår hur nuläget är på skolan och framtida önskan om utveckling.

För att lärarna ska lyckas med uppdraget som skolambassadör för EU är det viktigt att skolledarna är engagerade och införstådda med uppdraget. Därför erbjuds också skolledaren en kortare utbildningsresa till Bryssel.

Till ansökan ska den sökande bifoga ett brev, max en A4-sida, från sin skolledare. I brevet ska skolledaren/rektorn:

  • motivera varför den sökande ska bli skolambassadör för EU
  • beskriva den sökandes kvalifikationer som kan bli värdefulla i rollen som skolambassadör för EU
  • beskriva hur den sökande ska stödjas i rollen som skolambassadör

I brevet ska det också framgå att skolledaren är införstådd i sin egen roll och i villkoren för utbildningen.

En urvalskommitté, bestående av en representant från Universitets- och högskolerådet (UHR) och en representant från EU-kommissionens representation i Sverige, bedömer kvaliteten på de ansökningar som kommer in.
Om flera ansökningar har samma poäng prioriteras sökande från regioner med få skolambassadörer sedan tidigare.

Urvalskommitténs beslut om antagna till utbildningen skolambassadör för EU går inte att överklaga.