Utvecklas genom internationella utbyten

Nå längre genom att lära från kollegor i andra länder, studera eller praktisera utomlands. UHR erbjuder finansiering för kompetens- och verksamhetsutveckling för organisationer inom hela utbildningsområdet – från förskola till universitet.