Lyssna
Anmälan är stängd.

Ska din organisation ansöka om Erasmusackreditering hösten 2021? Då kan du anmäla dig till vårt ansökningsseminarium. Vi går igenom ansökningsformuläret och informerar om vad som är viktigt att tänka på när du ansöker. Du kommer även ha möjlighet att ställa frågor.

Ska din organisation ansöka som konsortiesamordnare anmäler du dig istället till vårt ansökningsseminarium för konsortiesamordnare den 9 september.

Att ansöka om ackreditering

Under hösten 2021 kan organisationer verksamma inom förskola, skola, yrkesutbildning och vuxnas lärande ansöka om ackreditering. Organisationer som beviljas ackreditering i årets ansökningsomgång har möjlighet att ansöka om budget från och med 2022. Ansökningsomgången för ackreditering öppnar under hösten och stänger den 19 oktober 12:00:00.

Vad är ackreditering?

Ackreditering kan liknas vid ett medlemskap i Erasmus+. Om din organisation har en ackreditering har ni möjlighet att varje år ansöka om medel för att kunna finansiera kompetensutvecklingsaktiviteter i andra europeiska länder för er personal och era elever. Ackrediteringen ger er möjlighet till:

  • Ett systematiskt, strategiskt och långsiktigt deltagande i Erasmusprogrammet.
  • En enklare ansökningsprocess för den årliga budgetansökan.
  • Långsiktiga samarbeten med skolor och organisationer runt om i Europa.

Mer om: Ackreditering för långsiktig planering

Anmäl dig till ansökningsseminariet

Skicka in din anmälan senast den 1 september:

Anmälan ansökningsseminarium Erasmusackreditering 3 september 2021

Kan du inte delta idag kan du anmäla dig till ansökningsseminariet den 15 september