Lyssna

Ansökningsseminarium för Erasmus+ samarbetspartnerskap

Vill din organisation arbeta med internationella samarbeten genom Erasmus+? Välkommen på ett seminarium där du får veta mer om möjligheterna inom Erasmus+ samarbetspartnerskap!

Under seminariet får du information om hur ni kan söka medel för projekt inom Erasmus+ samarbetspartnerskap. Vi går också igenom ansökningsformuläret.

Aktiviteter som du och din organisation kan söka bidrag för är bland annat:

  • planering/administration
  • nätverksevenemang
  • lärandeaktiviteter
  • möten för att utbyta erfarenheter och ta fram lärandematerial
  • anordnande av konferenser 

Du som anmäler dig har troligen viss erfarenhet av Erasmus+, kanske som partner i ett samarbetsprojekt eller som koordinator för ett småskaligt projekt.

Mer information om programmet Erasmus+samarbetspartnerskap

Om anmälan

Anmäl dig senast den 11 januari.

Anmäl dig 

Agenda och länk till mötet skickas ut några dagar före mötet.