Lyssna
Anmälan är stängd.

Ansökningsseminarium för Erasmus+ småskaliga partnerskap

Vill din organisation arbeta med internationella samarbeten genom Erasmus+? Välkommen på ett seminarium där du får veta mer om möjligheterna inom Erasmus+ småskaliga partnerskap! Anmäl dig senast den 21 augusti.

Under det här seminariet får du som deltar information om hur du kan söka medel för projekt inom Erasmus+ småskaliga partnerskap. Vi går också igenom ansökningsformuläret samt programprioriteringarna för utbildningssektorerna skolutbildning, yrkesutbildning samt vuxnas lärande.

Läs mer om programmet Erasmus+ småskaliga partnerskap.

Aktiviteter som din organisation kan söka bidrag för är bland annat planering/administration, nätverksevenemang och lärandeaktiviteter, möten för att utbyta erfarenheter och ta fram lärandematerial, anordna konferenser, informera om och marknadsföra era projektresultat.

Anmälan

Anmäl dig senast 21 augusti

Agenda och länk till mötet skickas ut till alla anmälda  några dagar före mötet.

Frågor?

Kontakta oss ka210@uhr.se