Lyssna
Anmälan är stängd.

Att leda och utveckla skolans internationella arbete

Vi lever i ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. I grundskolans och gymnasieskolans läroplaner är rektors ansvar för skolans internationella kontakter tydligt. I UHR:s och Skolverkets tre-dagars-fortbildning för skolledare får du inspiration, exempel och metoder för hur du och din arbetsgrupp kan arbeta med internationalisering och utveckla era kontakter med omvärlden. Fullbokat.

Varmt välkommen till vår utbildning som omfattar en fysisk lunch-till-lunchträff och en uppföljande digital halvdag.

31 januari klockan 12.00-16.00
1 februari klockan 9.00-13.00
14 februari klockan 9.00-12.00 (online)

Anmälan

Intresset för fortbildningen är stort. Såväl ordinarie platser som reservplatser är fullbokade och anmälan är stängd.

Program

12.00 Lunch och registrering

13.00 Introduktion

Eino Örnfeldt, generaldirektör UHR
Susanne Hagström Larsson och Susanne Ribbesjö, UHR

13.15 Utblick i världen

Göran von Sydow är chef för Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps), en myndighet med uppdraget att  göra analyser, underlag och seminarier tillgängliga för regeringen och övriga aktörer i den politiska beslutsprocessen i Sverige och EU. Göran von Sydow är doktor i statsvetenskap och har tidigare bland annat varit verksam vid Stockholms universitet och Regeringskansliet. Han kommenterar ofta de franska valen i svensk media. 

14.00 Paus

14.15 Hur kan du organisera ditt internationaliseringsarbete?

Tips råd och konkreta exempel från vår panel

  • Malin Forsmark, undervisningsråd, avdelningen för skolutveckling, Skolverket
  • Oskar Sjögren, rektor YBC gymnasieskola, Nacka
  • Annika Palmgren, skolutvecklare inom förskola, Vellinge
  • Ann-Kristin Jonsson, rektor Birka folkhögskola

Dessutom information om UHR:s programutbud

15.30 Gruppdiskussioner

16.00 Slut på seminariedagen

19.00 Restaurang W by Wijnjas

Vi avslutar kvällen med en gemensam middag för alla som anmält sig

 

09.00 Aktuell europeisk studie

Madelene Charysczak från UHR presenterar studien "Increasing Achievement and Motivation in Mathematics and Science Learning in Schools"

09.30 Projektlogik

Lisa Bergström, UHR

10.00 Paus

10.30 Internationellt samarbete digitalt

Semir Susic, UHR, presenterar eTwinning

10.45 Att säkerställa kvalitet

Anna Mogren från Sidas Den globala skolan berättar om relevansen av internationella och hållbara perspektiv i utbildning

11.30 Gruppdiskussioner

12.00 Lunch

13.00 Slut

09.00 Tidsplan för ansökan om bidrag och kontaktskapande verksamhet

Susanne Ribbesjö och Susanne Hagström Larsson, UHR

09.45 Paus

10.00 Kontaktskapande möten med kollegor i Europa

11.00 Återkoppling efter mötet

11.30 Det goda exemplets makt

Maja Holmqvist, UHR, presenterar en aktuell svensk studie

11.50 Avrundning

Susanne Ribbesjö och Susanne Hagström Larsson, UHR, och Nathalie Koverman, undervisningsråd, Skolverket, informerar om fortsatt stöd

12.00 Slut