Lyssna
Anmälan är stängd.

I både grundskolans och gymnasieskolans läroplaner är rektors ansvar tydligt vad det gäller att skolans internationella kontakter ska utvecklas. Universitets- och högskolrådet och Skolverket erbjuder en tre-dagars fortbildningsinsats för skolledare. I denna utbildning, som genomförs den 17 december, den 13 januari och den 27 januari, får du inspiration, exempel och metoder för hur du och din arbetsgrupp kan göra detta. Anmäl dig senast den 1 december.

Vi erbjuder en tre-dagars utbildning:

Den 17 december klockan 9:00-12:00
Den 13 januari klockan 9:00-12:00
Den 27 januari klockan 13:00-16:15

Anmäl dig senast den 1 december:

Anmälan till Att leda och utveckla skolans internationella arbete

Program

Fredag 17 december 2021

0:.00–09:15 Introduktion Susanne H. Larsson och Susanne Ribbesjö, UHR

09:15–09:45 Aktuella studier: Det goda exemplets makt Gunnel Rydholm, UHR. Impact+, Angela Andersson, UHR.

09:45–11:30 UHR:s programutbud inkl. paus. Susanne H Larsson, Susanne Ribbesjö, UHR. Projektexempel Henrik Nordin bitr. rektor Falu Frigymnasium,
Oskar Sjögren, rektor YBC gymnasieskola Nacka, Annika Palmgren, skolutvecklare inom förskola, Vellinge, Pär Blondell, rektor Johannesskolan Malmö.

11:30–12:00 Internationalisering och läroplaner. Malin Forsmark och Johanna Löfdahl, undervisningsråd Skolverket. Instruktion inför hemuppgift.

Torsdag 13 januari 2022

09:00–09:30 Projektlogik Magnus Hallbåter, UHR.

09:30–10:30 Hur kan du organisera ditt internationaliseringsarbete? Tips, råd och konkreta exempel från vår panel. Ulrica Colliander, rektor Karlbergs skola Stockholm, Katarina Sperling, internationell projektsamordnare Norrköpings kommun, Magnus Nilsson, rektor Teknikum Växjö, Ann-Kristin Jonsson, rektor Birka Folkhögskola.

10:30–10:45 Paus

10:45–11:00 Internationellt samarbete digitalt- eTwinning. Semir Susic, UHR.

1:.00–11:30 Därför är internationalisering ett viktigt verktyg för Lärande för Hållbar Utveckling. Mathias Demetriades och Thomas Nordell, Den Globala skolan, UHR.

11:30-12:00 Workshop- gruppdiskussioner. Inom vilka områden på din skola är det relevant att inkludera internationellt samarbete eller fortbildning?

Torsdag den 27 januari 2022

13:00–13:30 Tidsplan för ansökan om bidrag och kontaktskapande verksamhet. Susanne Ribbesjö och Susanne H Larsson,  UHR.

13:30–14:30 Workshop- i mindre grupper redovisas påbörjade internationaliseringsplaner.

14:30–15:00 Internationella och interkulturella perspektiv i skolan. Jonas Stier, sociolog och professor i socialt arbete vid Mälardalens högskola. Hans forskning har fokus på migration, interkulturellt samspel, lärande internationalisering av högre utbildning och identitet..

1:.00–16:00 Fikastund med kollegor i Europa.

16:00–16:15 Avrundning och fortsatt stöd Susanne Ribbesjö och Susanne H Larsson, UHR.