Lyssna

Att leda och utveckla skolans internationella arbete

Vi lever i ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. I grundskolans och gymnasieskolans läroplaner är rektors ansvar för skolans internationella kontakter tydligt. I Skolverkets och UHR:s tre-dagars-fortbildning för skolledare får du inspiration, exempel och metoder för hur du och din arbetsgrupp kan arbeta med internationalisering och utveckla era kontakter med omvärlden.

Varmt välkommen till vår kostnadsfria utbildning som omfattar en fysisk lunch-till-lunchträff och en uppföljande digital halvdag. Observera att en anmälan innebär deltagande på alla träffar.

28 november klockan 11.00-16.00 (på plats)
29 november klockan 9.00-13.00 (på plats)
8 december klockan 9.00-11.30 (online)

Observera att seminariet är på grundläggande nivå och riktar sig till dig som vill komma igång med ditt arbete med internationalisering och inte har någon aktuell erfarenhet av att använda UHR:s internationella program. Det riktar sig inte till er som bedriver projekt i något av UHR:s internationella program (Atlas, Nordplus eller Erasmus+).

Anmälan

Anmäl dig här senast 26 oktober

Max 2 deltagare per enhet. Antalet platser är begränsat och fördelas enligt principen ”först-till-kvarn” där rektorer prioriteras.

Program

Tisdag 28 november

Kl. 10.30 Registrering och lunch

Registrering kl. 10.30 – 11.00. Vi bjuder därefter på gemensam lunch på närliggande restaurang.

Kl. 13.00 Introduktion

Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket.
Malin Forsmark, undervisningsråd Skolverket.

Kl. 13.15 Utblick i världen

Göran von Sydow är chef för Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps). Göran von Sydow är doktor i statsvetenskap och har tidigare bland annat varit verksam vid Stockholms universitet och Regeringskansliet. Han kommer att berätta om sina erfarenheter av internationella studier och hur det har format hans yrkesliv.

Kl. 14.00 Aktuell europeisk studie

Madelene Charysczak från UHR presenterar Sveriges och EU:s arbete för att nå de utbildningspolitiska målen.

Kl. 14.25 Paus

Kl. 14.45 Internationalisering, skolutveckling och elevperspektiv

Malin Forsmark, undervisningsråd, avdelningen för skolutveckling, Skolverket. Embla Persson, ordförande Sveriges Elevkårer

Kl. 15.05 Vikten av internationellt samarbete i skolan

Natalie Koverman, undervisningsråd Skolverket modererar ett samtal om vikten av internationellt samarbete i skolan.

  • Anders Duvkär, Enhetschef för Ledning och professionsutveckling
  • Malin Forsmark, undervisningsråd, avdelningen för skolutveckling, Skolverket
  • Embla Persson, ordförande Sveriges Elevkårer

Kl. 15.30 Gruppdiskussioner

Kl. 16.00 Slut för idag

Onsdag 29 november

Kl. 09.00 Att säkerställa kvalitet

Anna Mogren från Sidas Den globala skolan berättar om relevansen av internationella och hållbara perspektiv i utbildning.

Kl. 09.30 Internationellt samarbete

Semir Susic, Susanne Ribbesjö och Susanne H. Larsson, UHR, presenterar UHR: internationella programutbud: Atlas, Erasmus+, eTwinning, Ettårsprogrammen och Nordplus.

Kl. 10.15 Inspiration

Rektorer berättar om olika typer av internationella projekt.

Kl. 10.35 Paus

Kl. 10.50 Hur kan du organisera ditt internationaliseringsarbete?

Tips, råd och konkreta exempel från vår panel:

  • Erik Juntikka, rektor Hedda Wisingskolan Härnösand.
  • Eva Marsh, rektor Backatorpsskolan Göteborg.
  • Ann Heimdahl, rektor Fornbyskolan Vagnhärad.
  • Nina Hansén, biträdande rektor Karleby svenska gymnasium.

Kl. 11.30 Projektlogik

Magnus Hallbåter, UHR

Kl. 11.50 Gruppdiskussioner

Kl. 12.15 Lunch

Vi bjuder på enklare lunch på plats i Skolverkets lokaler.

13.00 Slut för idag

Onsdag 8 december

Länk med inbjudan kommer via mejl till anmälda deltagare.

Kl. 09.00 Det goda exemplets makt

Maja Holmqvist, UHR, presenterar en aktuell svensk studie.

Kl. 09.20 Tidsplan för ansökan om bidrag och kontaktskapande verksamhet

Susanne Ribbesjö och Susanne Hagström Larsson,  UHR

Kl. 09.40 Paus

Kl. 10.00 Kontaktskapande möten med kollegor i Europa

Kl. 11.00 Avrundning och fortsatt stöd

Susanne Ribbesjö och Susanne Hagström Larsson, UHR, och Nathalie Koverman, undervisningsråd, Skolverket, informerar om fortsatt stöd.

Kl. 11.30 Slut