Lyssna
Anmälan är stängd.

Kontaktseminarium: Civic participation and EU values

Välkommen till ett kontaktseminarium i Sevilla med demokrati- och samhällsdeltagande i fokus, där det bjuds på nätverkande och utbyte av god praxis. På agendan står även valet till Europaparlamentet 2024.

Om seminariet

Målet är att fungera som kontaktseminarium för erfarna projektägare, med nätverksbildning och spridning av god praxis på temat demokratifrågor i centrum. Seminariet strävar även efter att ge deltagarna kommunikations- och spridningsverktyg för att främja gemensamma europeiska värderingar och Erasmus+.  På seminariet träffar du ca 140 deltagare från nästan hela Europa. 

Ansök om en plats

Sök en plats redan nu, men allra senast den 9 februari. Det finns fyra platser för deltagare från Sverige.

Mer information och ansökan sker på SALTO-plattformen

Så fungerar det 

Att delta i ett tematiskt seminarium eller kontaktseminarium är ett bra verktyg för att byta erfarenheter över gränser i Europa. Seminarierna arrangeras utifrån varierande teman och vänder sig till utbildningsorganisationer inom förskola, skola, yrkesutbildning, högre utbildning och vuxnas lärande.

Läs mer om Erasmus+ kontaktseminarier