Lyssna
Anmälan är stängd.

Digitalt partnersöksevenemang inom Erasmus+ vuxnas lärande

Välkommen att delta i en s.k. digital speed-dating event för att hitta samarbetspartners till ditt Erasmus+ projekt! Evenemanget riktar sig särskilt mot organisationer som arbetar med språkinlärning gentemot flyktingar och andra migranter som en del i sitt Erasmus+ projekt.

Om seminariet/aktiviteten

Under eventet kommer organisationer att flyttas runt till ett antal olika ’break-out rooms’ för att där få möjligheten att träffa andra liknande organisationer från runt om i Europa som också är intresserade av att hitta potentiella partners till sina samarbetsprojekt, studerandemobiliteter, jobbskuggningar och andra aktiviteter inom Erasmus+.

Syftet och målet med aktiviteten är att på kort tid hitta möjliga samarbetspartners för sitt pågående eller kommande Erasmus+ projekt med fokus på språkinlärning gentemot flyktingar och andra migranter.

Anmälan

Anmäl dig senast den 12 mars 2024 genom att mejla ditt namn, din organisations namn, din email adress till ka1vux@uhr.se
Ange "Online Speed Date" i ämnesraden.