Lyssna
Anmälan är stängd.

Distanskurs i Ivägledning för dig inom vuxenutbildningen

Vuxvägledare? Komplettera enkelt med kompetenser i Ivägledning genom vår distanskurs. Arrangeras av Euroguidance i samarbete med EPALE. Anmäl dig senast den 20 september.

Om kursen

Kursen erbjuder

  • allmän kunskap om internationell mobilitet 
  • specifik kunskap om olika möjligheter till studier och arbete i andra länder
  • insikt om hur vägledarens arbetsinsatser kan se ut
  • insyn i olika verktyg och informationskällor som kan underlätta arbetet  
  • möjlighet att lägga upp egen plan för hur man löpande kan hantera Ivägledningen i det dagliga arbetet.

Kursen är upplagd på fyra lektioner med tillhörande mindre uppdrag. I kursportalen får du ta del av och kommentera andra deltagares kursarbete.

Du som genomför alla delar kommer att få ett certifikat från UHR. 

Anmälan är öppen

Läs mer om syftet med kursen och anmäl dig senast 20 september för sex veckors kostnadsfri kompetensutveckling.  

Distanskurs i Ivägledning för dig inom vuxenutbildningen

Frågor? Kontakta euroguidance.sweden@uhr.se