Lyssna
Anmälan är stängd.

EMIL – En mötesplats för internationellt lärande

Konferensen är fullbokad. Vill du stå på reservlista, mejla emil@uhr.se. Uppge namn, organisation och funktion/roll. Om en plats blir ledig kontaktar vi dig. 

Program

8.30 Registrering, kaffe och smörgås

9.30 Välkommen!

Arrangörerna hälsar välkommen.
Kattis Ahlström är konferensens moderator.

9.45 Bildningens plats i internationellt lärande

Utbildningssystemet kommer att behöva genomgå stora förändringar under årtiondena framöver för att förbli relevant. Bildning kommer att vara ett av de viktigaste begreppen för att åstadkomma en förändring som stödjer klimatomställning, internationalisering och integration samt säkrar välfärdssamhället i en tid av växande utmaningar och risker. Bildningsbegreppet har en stor potential att bidra till en breddning av utbildningens relevans.

Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria vid KTH

10.45 Bensträckare

11:00  Så har vi arbetat med internationella projekt inom yrkes- och vuxenutbildningen

Yrkesgymnasiet Malmö berättar om resultat och framgångar efter att ha drivit ett internationellt Erasmus+projekt tillsammans med en skola i Nederländerna.

Susanne Vidstrand, yrkeslärare på Barn- och fritidsprogrammet
Christian Robertson, lärare i engelska och historia
Nadja Metovski, rektor

Komvux Lund presenterar sitt Erasmus+-projekt "Att bemästra kulturella och emotionella olikheter". Om förväntningar, erfarenheter och resultat av pågående projekt med bland annat kurser i Bologna och på Teneriffa. 

Marie Björup, utbildningssamordnare
Maria Wadenius Dürnberger, lärare SFI

Är du verksam inom förskola eller skola? Du är självklart välkommen att lyssna på projektpresentation inom yrkes- och vuxenutbildningen, men kan också passa på att träffa handläggare från UHR för direkt handledning av hur våra program kan passa in i er verksamhet.

12.00 Lunch

13.00 prisutdelning

Vi delar ut pris till organisationer som arbetat framgångsrikt internationellt inom kategorierna:

Vinnande projekt tillkännages, uppmärksammas och tilldelas pris för sitt arbete!

13.45 Så har vi arbetat med internationella projekt inom förskola och skola

Presentation av projektet Learning Bridges over the Baltic Sea som förskolan Zinket i Grimsta genomfört tillsammans med tre andra förskolor från Estland och Litauen. Samarbetet, som blev en kulturell ögonöppnare,  gav inspiration till att vidareutveckla den egna verksamhetens pedagogik. 

Ruta Zickiene, förskollärare
Katharina Sjöqvist, förskollärare
Evy Kindbom, rektor

Åva gymnasium berättar om hur de arbetar för att möta läroplanens krav på internationalisering och om resultat efter att ha drivit ett Erasmus+ projekt titillsammans med skolor i Portugal, Spanien, Rumänien, Frankrike och Italien.

Erika Larsson, lärare i engelska och franska
Hanna Myrberg, lärare i svenska och samhällskunskap

Är du verksam inom yrkes- eller vuxensektorn? Du är självklart välkommen att lyssna på projektpresentation inom förskola och skola, men kan också passa på att träffa handläggare från UHR för direkt handledning av hur våra program kan passa in i just er verksamhet.

14.45 Eftermiddagsfika

15.05 Keynote: Språk, makt och identitet

Jonas Hassen Khemiri, författare och dramatiker, deltar i ett samtal om språk och makt, identitet och skrivande, kreativitet och mod.

Jonas medverkar på länk från New York där han undervisar i kreativt skrivande på NYU samt skriver på en ny bok. 

15.50 Tack för i år!

 

Anmälan

Konferensen är fullbokad.

Vill du stå på reservlista, mejla emil@uhr.se. Uppge namn, organisation och funktion/roll. Om en plats blir ledig kontaktar vi dig. 

Årets konferens har ett begränsat antal deltagare. För att få en god spridning och möjlighet till ett brett nätverkande, är det endast möjligt att anmäla max fyra deltagare från respektive utbildningsorganisation.

Anmälan är bindande. Konferensen är kostnadsfri, men en no-showavgift på 500 kr faktureras vid utebliven avbokning. Sista datum att kostnadsfritt avboka din deltagarplats är den 21 oktober. Deltagarplatsen går att överlåta till en kollega.