Lyssna

Boka redan nu in den 1 november i kalendern. Då arrangerar UHR tillsammans med Skolverket konferensen EMIL - En mötesplats för internationellt lärande. Konferensen är tänkt att bli årligt återkommande och årets tema är kompetenser och färdigheter. Anmälan öppnar i juni.

Konferensens syfte är att:

  • Stärka och synliggöra internationalisering inom skola, yrkesutbildning och formell vuxenutbildning.
  • Visa på exempel/metoder för skolutveckling och skolförbättring genom internationalisering.
  • Vara en spridningsarena för goda exempel i form av projekt- och programresultat.
  • Vara ett forum där praktik, forskning och internationalisering möts.