Lyssna
Anmälan är stängd.

Välkommen till vår digitala skolledarkonferens med fullt fokus på hur folkhögskolors verksamhet och personalkompetens kan utvecklas genom EU:s nya och inkluderande utbildningsprogram.

Målet med ett inkluderande, digitaliserat och hållbart samhälle är mer aktuellt än någonsin. Det nya Erasmus-programmet omfattar just dessa tre prioriteringar, vilket gör det ännu intressantare än tidigare för folkhögskolorna i Sverige att delta i programmet.

Inom vuxnas lärande betonas dessutom ofta att internationella kontakter och utbildningsutbyte med andra länder ska främjas. Universitets- och högskolerådet bjuder därför in rektorer samt utvecklings- och verksamhets­chefer för folkhögskolor till inspiration och diskussion under en intensiv halvdag.

Syftet med mötet är att visa på värdet av internationellt samarbete och att presentera exempel på folkhögskolor som redan har tagit steget. Det finns nya och förenklade vägar in till ekonomiska bidrag för internationellt utvecklingsarbete inom sektorn vuxnas lärande från 2021.

Förutom Erasmus+ tar vi också upp vårt övriga utbud av program och verktyg.

Program

Föreläsning: Inkludering och mångfald – möjligheter och utmaningar, föreläsning och samtal

Föreläsningen, som bjuder på nya spännande vinklar på området inkludering, handlar bland annat om kulturmötets olika fällor, social kategorisering samt hur individ- och gruppcentrerade förhållningssätt påverkar individen och samhället.

Ibrahim Mohamad är statsvetare och föreläsare. Han föreläser om mångfald, tillit, kultur och samhällsutmaningar som integration och heder samt deltar i den mångkulturella debatten. Han har arbetat inom såväl privat som offentlig sektor, bland annat som enhetschef. Mer om Ibrahim finns att läsa på www.ibrahimtalar.se

Information om möjligheter

Presentation av de möjligheter som finns inom Erasmus+, EPALE, European Language Label (ELL), Nordplus, Atlas och Transnational Cooperation Activities (TCA, tematiska utbildningar, studiebesök och kontaktseminarier).

Handläggare från UHR: Suzanne Jenner, Sanna Holmkvist, Ingrid Gran

Gruppdiskussioner och interaktivitet

Diskussioner och aktiviteter i olika digitala rum.

Paneldiskussion

I panelen medverkar skolledare som har erfarenhet av Erasmus+ som verktyg för skolutveckling i ett internationellt perspektiv:

  • Anneli Karlsson, rektor för Sjöviks folkhögskola. Annelis internationella ingång är bland annat hennes bakgrund som tidigare kanslichef och projektledare för WorldSkills Sweden. Skolan har ett pågående projekt med titeln ” Outdoor education development”.
  • Anette Clefberg, styrelseordförande samt Eva Ripa Torstenson, rektor för Skeppsholmens folkhögskola. Deras första kontakt med Erasmus+ kom tack vare en kurs med deltagare från hela Europa på skolan. Den inspirerade både personal och ledning som därför bestämde sig för att själva bli aktiva inom Erasmus+. Skolan har ett pågående projekt med titeln ”New Insights in Adult Education” och har även nyligen blivit ackrediterade för långsiktigt arbete med kompetensutveckling.

Anmälan

Anmäl dig senast den 9 april:

Anmälan till En värld av nya möjligheter - Erasmus+ 2021-2027 den 20 april

Kontakt

Kontakta någon av oss om du vill ha mer information:

Logotyp Erasmus+Logotyp EPALELogotyp European Language Label