Lyssna

Erasmus+ partnerskap: Öppet webbinarium inför ansökan 2023

Har du frågor angående din ansökan till Erasmus+ samarbetspartnerskap eller småskaliga partnerskap? Välkommen till vårt öppna webbinarium! Ingen föranmälan krävs.

Under det här webbinariet har ni möjlighet att ställa frågor angående er ansökan till Erasmus+ samarbetspartnerskap och Erasmus+ småskaliga partnerskap. Webbinariet har ingen fast agenda utan utgår från de frågor som kommer upp.

Läs mer om programmet Erasmus+ samarbetspartnerskap.

Läst mer om programmet Erasmus+ småskaliga partnerskap.

Aktiviteter som ni kan söka bidrag för är bland annat planering/administration, nätverksevenemang och lärandeaktiviteter, möten för att utbyta erfarenheter och ta fram lärandematerial, anordna konferenser, informera om och marknadsföra era projektresultat.

Delta via Zoom

Du behöver inte föranmäla dig utan klicka på länken till webbinariet när det är dags:

Länk till webbinariet i Zoom.

Välkommen!