Spara redan nu datumet för eTwinnings eftermiddagskonferens i mars. Konferensen riktar sig både till nya och erfarna förskollärare/lärare i eTwinning, och kommer även att innehålla ett rektorsspår.

Program och anmälningsformulär publiceras i januari 2021.