Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk - sista dag att ansöka

Har din skola ett projekt med nyskapande språkundervisning? Ta då chansen att ansöka om den europeiska språkutmärkelsen eller det svenska Inspirationspriset. Sista dag att skicka in er ansökan är den 20 september.

Nyskapande språkprojekt belönas

Har din skola ett projekt med nyskapande eller lustfylld språkundervisning? Gör du något i din språkundervisning som du tror att andra språklärare kan ha glädje av? Då kan du ansöka om Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk (The European Language Label) eller det svenska Inspirationspriset.

Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk

EU-kommissionen har inrättat kvalitetsutmärkelsen för att utveckla språkundervisningen. Skolverket delar ut den varje år.

Utmärkelsen är för projekt som

  • prövar nya idéer i undervisningen
  • gör språkinlärningen lustfylld
  • ökar förståelsen för andra länder
  • delar med sig av metoder och erfarenheter.

Inspirationspriset

Har du tagit del av och inspirerats av tidigare års projekt som fått Europeiska kvalitetsutmärkelsen i språk? Då kan du berätta om hur du har arbetat med det och ansöka om Inspirationspriset.

Genom att dela med dig av dina erfarenheter sprider du kunskap om den beprövade erfarenhet som språkundervisningen ska vila på.

Inspirationspriset delas ut av Skolverket och Universitets- och högskolerådet i samarbete.

Vinn upp till 25 000 kronor

De projekt som ansöker om Kvalitetsutmärkelsen i språk kan vinna upp till 25 000 kronor. För Inspirationspriset är vinstsumman upp till 10 000 kronor. Priset går till skolan och är till för att projektet ska kunna utvecklas vidare. De belönade projekten ska kunna användas som lärande exempel i hela Europa.

Ansök eller nominera en kollega

Senast den 20 september 2019 skickar du in din ansökan eller nominering. Lärare i engelska, moderna språk, modersmål och svenska som andraspråk inom alla  skolformer kan ansöka om Kvalitetsutmärkelsen i språk och Inspirationspriset.

Ansökan och mer information om den europeiska språkutmärkelsen och det svenska Inspirationspriset på Skolverkets webbplats

Har du frågor

Har du frågor är du välkommen att kontakta:

Eva Engdell på Skolverket, eva.engdell@skolverket.se

eller Ingrid Gran på Universitets- och högskolerådet, ingrid.gran(@uhr.se