Lyssna
Anmälan är stängd.

Seminarium: EU:s strategi för Östersjöregionen och den digitala omställningen

Välkommen till ett digitalt seminarium om hur myndigheter och organisationer kan använda strategin som ett verktyg för det strategiska utvecklingsarbetet med den digitala omställningen.

I mars i år presenterade EU-kommissionen sin vision för vägen
mot en digital omställning fram till 2030. Omställningen ska ske med
människan i centrum, ge näringslivet nya möjligheter och är också central för att klimatarbetet och den gröna omställningen ska bli framgångsrika.

EU:s strategi för Östersjöregionen erbjuder ett nytt samarbetsformat där ett brett spektrum av aktörer arbetar tillsammans över nationsgränser i en långsiktig och flexibel samarbetsstruktur. Utmaningar tacklas gemensamt, tvärsektoriellt, transnationellt och baserat på flernivåsamverkan.

EU:s strategi för Östersjöregionens webbplats

Anmäl dig

Du anmäler dig till seminariet senast den 17 november:

Anmälan till seminarium Östersjöstrategin och den digitala omställningen 23 november 2021

Program

09:30 Introduktion

Introduktion av syfte, program och arrangörer.

09:40 Transnationellt samarbete och digitalisering

Den digitala omställningen ska fungera för alla, sätta människan i centrum och ge företagen nya möjligheter. Digitala lösningar är också viktiga för klimatarbetet och en grön omställning.

Viktoria Dagobert Spong, senior projektledare, Tillväxtverket

10:00 Reflektion

Tid för korta reflektioner på det som presenterats i mindre grupper.

10:10 EU:s strategi för Östersjöregionen: varför, vad arbetar vi med och hur?

Varför makroregionala strategier? Hur fungerar de? Hur blir man delaktig? Den nya handlingsplanen. Hur kan EU:s strategi för Östersjöregionen bidra till arbetet med den digitala omställningen? Exempel på transnationellt samarbete inom den digitala omställningen hämtad från den årliga rapporten av det svenska genomförandet av EUs strategi för Östersjöregionen (EUSBSR).

Anders Bergström, policysamordnare, EUSBSR PA Education, Science and
Social affairs
, Föreningen Norden.

10:30 Reflektion

Utbyte av erfarenheter kring digitalisering och transnationellt samarbete i mindre grupper.

10:50 Fonder och program - vad är nytt under 2021-2027?

Information från Tillväxtverket (ERUF, Interreg), Svenska ESF-rådet (ESF+), Universitets- och högskolerådet (Erasmus+, Nordplus), Jordbruksverket (Landsbygdsprogrammet, Havs- och fiskerifonden) samt från Svenska institutet.

11:50 Avslutning

Summeringen av dagen och introduktion till kommande workshop.

Den kommande workshopen äger rum den 18 januari 2022 där du som deltar får möjlighet att på ett konkret sätt testa samarbetsmetoden som används inom makroregionala strategier.