Gå till huvudinnehåll
Anmälan är stängd.

Är ni i startgroparna för att ansöka om att få er organisation ackrediterad för en förenklad ansökan till Erasmus+ genom VET Mobility Charter?

Under seminariet går vi igenom frågorna i ansökan och ger tips på hur du och din organisation ska tänka när ni beskriver syfte och mål, innehåll och resultat.

Du får även möjlighet att ställa konkreta frågor om er ansökan till handläggare.

Eftersom din organisations strategi för internationalisering är en viktig del av ansökan är det bra om du tar med dig strategin till seminariet.

Anmälan

Du anmäler dig till informationsmötet senast den 31 mars:

Anmälan till informationsmöte inför ansökan om VET Mobility Charter

Mer om ackreditering genom VET Mobility Charter

Inom Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning finns möjlighet att ansöka om och få sin organisation ackrediterad.

Är ni en organisation som haft kvalitativa och väl fungerande mobilitetsprojekt inom Leonardo da Vinci och/eller Erasmus+ yrkesutbildning kan ni ansöka om en så kallad VET Mobility Charter för att få er organisation ackrediterad. Ackrediteringen innebär en fortsatt förenklad medverkan i programmet Erasmus+ mobilitet för yrkesutbildning.

Det ger även större möjligheter att planera, anpassa och utveckla ert internationaliseringsarbete. Genom att er organisation får möjlighet att arbeta mer långsiktigt kan ni härigenom få in internationalisering som en naturlig del i verksamheten.

Ackreditering genom VET Mobility Charter