Lyssna

Informationsmöte om Erasmus+ europeiska policyexperiment

Välkommen till ett digitalt informationsmöte, arrangerat av EU-kommissionen, för årets stora utlysning av Erasmus+ europeiska policyexperiment.

Mötet ger mer information om transnationella samarbetsprojekt som syftar till att utveckla, implementera och testa europeiska policyexperiment.

Sex ämnen i årets utlysning

I årets utlysning har man identifierat sex stycken ämnen (så kallade topics), alla med underprioriteringar som man kan söka inom. Årets ämnen är som följer:

Totalt kommer 47 miljoner euro allokeras inom alla fyra utbildningsområden.

Inför mötet har EU-kommissionen gjort förinspelningar om alla ämnen och prioriteringar. Mötet den 6 februari kommer därför vara praktiskt orienterat pch ge en chans att ställa frågor till ansvariga från de olika policyområdena.

Alla förinspelningar och länk till mötet finns på EACEA:s hemsida. Mötet kommer hållas på engelska.

Agenda den 6 februari

9:30      Welcome

9:35      How to Prepare an Application

              Eligibility, Selection, Award Criteria and Do's and Don'ts

10:30    Q&A

12:00    End of the meeting