Lyssna
Anmälan är stängd.

Informationsmöte om Erasmus+ småskaliga partnerskap

Vill din organisation arbeta med internationella samarbeten genom Erasmus+? I det här mötet informerar vi om hur ni kan söka projektmedel för småskaliga partnerskap.

Syftet med mötet är att informera om vilka möjligheter som finns inom Erasmus+ småskaliga partnerskap (KA210).

Aktiviteter som ni kan söka bidrag för är bland annat planering och administration, nätverksevenemang och lärandeaktiviteter, möten för att utbyta erfarenheter och ta fram lärandematerial, anordna konferenser, informera om och marknadsföra projektresultaten.

Sista datum för nästa ansökningsomgång till programmet är den 4 oktober 2022.

Mer om programmet Erasmus+ småskaliga partnerskap.

Anmälan

Anmäl dig senast 31 maj:

Anmälan till informationsmöte 3 juni Erasmus+ småskaliga partnerskap KA210

Agenda och zoom-länk skickar vi ut några dagar före mötet till de som anmält sig.

Logotyp Erasmus+ förenar och berikar